Bemonsteringsplan - Lastenboek plantaardig

Op vraag van de distributie stelde BFA het lastenboek “productie en levering van plantaardig mengvoeder” (kort Lastenboek Plantaardig) op. Dit lastenboek beschrijft de werkwijze voor de productie en de levering van plantaardige mengvoeders. Voor meer informatie over de vereiste voorwaarden, verwijzen we naar de rubriek Dossiers > Kwaliteit > Lastenboeken.

Leden die wensen deel te nemen aan dit lastenboek dienen eveneens analyses uit te voeren binnen een bemonsteringsplan dat hiervoor speciaal werd uitgewerkt. Deelnemers aan het plan vinden hieronder alle praktische informatie terug over het bemonsteringsplan.

 Informatie bemonsteringsplan Lastenboek plantaardig 2018

 

 

BEMEFA - Bemonsteringsplannen

Meer weten over onze andere bemonsteringsplannen? Kies hieronder het gewenste bemonsteringsplan en lees er meer over hun specifieke vereisten, of raadpleeg het algemeen overzicht rechtstreeks onder Analyses > Aanvragen.

BMP Sectoraal                             BMP Petfood
BMP Zink                                    BMP Export
BMP Gemedicineerde voeders       BMP Laag-nutriëntenconvenant                            
BMP Coccidiostatica                     Individuele analyses

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |