Sectoraal bemonsteringsplan Gemedicineerde voeders

In het convenant gemedicineerde voeders dat in 2013 gesloten werd tussen het FAVV en BFA, werden concrete afspraken gemaakt ter reductie van de versleping van gemedicineerde voeders die kan optreden bij de productie van gemedicineerde voeders naar blanco voeders.

Teneinde hieraan tegemoet te komen, heeft BFA in 2013 een extra luik toegevoegd aan haar sectoraal bemonsteringsplan, namelijk de monitoring op residuen van actieve substanties die gebruikt worden bij de productie van gemedicineerde voeders via de hoofdmenger.

 

 Informatie met betrekking tot de monitoring 2018 

 

 

 

 

 
BEMEFA - Bemonsteringsplannen

Meer weten over onze andere bemonsteringsplannen? Kies hieronder het gewenste bemonsteringsplan en lees er meer over hun specifieke vereisten, of raadpleeg het algemeen overzicht rechtstreeks onder Analyses > Aanvragen.

BMP Sectoraal                             BMP Petfood
BMP Zink                                    BMP Lastenboek Plantaardig
BMP Export                                 BMP Laag-nutriëntenconvenant                            
BMP Coccidiostatica                     Individuele analyses

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |