Bemonsteringsplan Zink

In het convenant Zink betreffende de verlaging van het gehalte aan totaal zink in volledige diervoeders voor varkens in de afmestfase (> 23 kg), afgesloten in augustus 2013 tussen BFA, de Vereniging van de Zelfmengers, de Minister van Volksgezondheid Mevr Onkelinx en de Minister van Landbouw Mevr Laruelle, staat vermeld dat BFA, in samenwerking met het FAVV, een sectoraal bemonsteringsplan zal uitwerken en implementeren.

 

Doel van het bemonsteringsplan is het totaal gehalte aan zink in voeders voor varkens in de afmestfase (> 23 kg) te monitoren. De bedrijven die BFA mandaat verleend hebben om het convenant ZINK te ondertekenen, kunnen op hun overzicht van aanvragen de stalen terugvinden. Alle informatie over het convenant zelf en de uit te voeren analyses staat te lezen in onderstaand document.

 Informatie Bemonsteringsplan Zink 2018

 

 

BEMEFA - Bemonsteringsplannen

Meer weten over onze andere bemonsteringsplannen? Kies hieronder het gewenste bemonsteringsplan en lees er meer over hun specifieke vereisten, of raadpleeg het algemeen overzicht rechtstreeks onder Analyses > Aanvragen.

BMP Sectoraal                             BMP Petfood
BMP Export                                 BMP Lastenboek Plantaardig
BMP Gemedicineerde voeders       BMP Laag-nutriëntenconvenant                            
BMP Coccidiostatica                     Individuele analyses

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |