Risicoanalyse en Risicotaxatie (TNO voeding)

Het risico wordt bepaald door de frequentie (kans, waarschijnlijkheid) en de ernst waarmee het gevaar (verontreiniging) aanwezig is in het eindproduct, op het moment van consumptie.

Ernst

Groot

3

4

4

Matig

2

3

4

Klein

1

2

3

 

Laag

Matig

Hoog

Kans/Frequentie in eindproduct bij consumptie


Ernst

    Groot: Fatale gevolgen bij blootstelling (ernstige ziekte, onherstelbare verwondingen zowel onmiddellijk optredend als op lange termijn)
     Matig: Substantiële verwondingen/ziekte
     Klein: Geringe verwonding en/of ziekte, niet of nauwelijks of slechts bij zeer hoge dosis gedurende lange tijd

Kans/Frequentie

   Hoog: Komt herhaaldelijk voor
   Matig: Kan voorkomen / Het is bekend dat het voorkomt (indicaties)
    Laag: Nagenoeg onmogelijk of onwaarschijnlijk (theoretisch)

Score

   1 Geen beheersmaatregelen
   2 Geen beheersmaatregelen, maar wel in verificatieprocedure meenemen en opnieuw toetsen aan de inzichten op dat moment.
   3 Punt van aandacht - Risico dat wordt beheerst door algemene maatregelen, die voortvloeien uit procedures als onderhoudsplan, reinigingsplan, inkoopplan,
      ongediertebestrijdingsplan, keuringsplan, ...
   4 Critical Control Point - Een punt, stap of procedure waarvoor tijdens de risicoanalyse is vastgesteld dat de beheersing ervan essentieel is.
      Uit oogpunt van voedselveiligheid is het risico te elemineren of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

 

Bemonsteringsplannen
Gevarenanalyse
Interessante links

Meer informatie over de verschillende bemonsteringsplannen van BFA, vindt u hier.

De gevarenanalyses die BFA heeft uitgewerkt, kan u hier terug vinden.

Meer weten over voedselveiligheid? Hier hebben we enkele interessante links verzameld.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |