Convenant Zink

In het kader van de reductie van het antibioticagebruik in de dierlijke productie kan het gebruik van zinkoxide (in een hoge concentratie bij biggen na het spenen) een deeloplossing (tijdelijk) aanreiken. Om zinkoxide als gemedicineerd voormengsel geregistreerd te krijgen, bleek het strategisch belangrijk om milieumatig op zijn minst een evenwicht te kunnen aanbieden.

Daarom werd een “Convenant Zink” ondertekend met FOD Landbouw en FOD Volksgezondheid, om het totaal zinkgehalte in volledige diervoeders voor varkens in de afmestfase (> 23 kg), afgezet op de Belgische markt, te beperken. Dit convenant is ingegaan op 1 september 2013.

Hieronder staat alle relevante informatie omtrent het convenant zink gebundeld, meer informatie over het bemonsteringsplan vindt u hier.

 Brief - Convenant Zink
 Brief - Vereinbarung Zink (in het Duits)
                Mandaat leden
                Mandaat niet-leden
                Vollmacht Nichtmitglieder (in het Duits)
 Vraag en Antwoord (versie 20/03/2014)

 Lijst van de deelnemende bedrijven (versie augustus 2018)

 

Belpork ondersteunt Convenant Zink

In een schrijven gericht aan producenten en groeperingen heeft Belpork vzw, beheerder van het Certus-kwaliteitslabel, bevestigd het Convenant Zink te ondersteunen dat begin september van start ging. Dit betekent dat vanaf 19/09/2013 vanuit Belpork de aanbeveling geldt om enkel volledige diervoeders voor varkens in de afmestfase (> 23 kg) aan te kopen die aan de in het convenant opgenomen verlaagde normen voldoen. In de toekomst kan Belpork vzw deze maatregel als effectieve eis opnemen in het Certus-lastenboek.
Bron: Belpork vzw

 

Convenant Gemedicineerde voeders

Meer informatie over het Convenant Gemedicineerde voeders kan u hier lezen.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |