BFA en Scholt Energy Control - Energieke samenwerking

 BFA en Scholt Energy Control, energieleverancier voor de zakelijke markt in Nederland en België, hebben begin maart 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarbij zal BFA als adviseur optreden en geïnteresseerde leden in contact brengen met Scholt.

Scholt Energy Control is al enkele jaren een van de grootste leveranciers aan de meng- en diervoederindustie in Nederland. In samenwerking met BFA biedt Scholt Energy Control aan de BFA-leden een uniek concept, waarbij elektriciteit gespreid wordt ingekocht over de dagmarkt BELPEX en de termijnmarkt ENDEX. Hiermee krijgen BFA-leden gemak en zekerheid bij de inkoop van elektriciteit met vooruitzichten tot aanzienlijke besparingen.

De stroom die wordt afgenomen via Scholt Energy Control is 100% gecertificeerd en geheel afkomstig uit Belgische hernieuwbare energiebronnen.

BFA-leden vinden hierbij meer informatie.

 

Energiebeleidsovereenkomst

De energiebeleidsovereenkomst, vroeger gekend als het Energie Auditconvenant, trad in werking op 1 januari 2015 en loopt tot 31 december 2022. Deze energiebeleidsovereenkomsten (EBO) zijn er op gericht zoveel mogelijk industriële eindverbruikers van energie vooraanstaand worden en blijven op gebied van energie-efficiëntie. Daartoe moeten de aangesloten ondernemingen op basis van een energieplan energiebesparende maatregelen treffen. De toegetreden ondernemingen dragen daarmee bij aan de realisatie van de Vlaamse CO2- en energie-efficiëntiedoelstellingen.Er nemen 5 leden van BFA deel aan de EBO.

In de Commissie EBO zetelen alle federaties van wie er leden aan de EBO deelnemen. De Commissie helpt bij het sturen van de invulling van het auditconvenant en bespreekt / evalueert de knelpunten, aanvullende activiteiten, samenwerkingsverbanden en betwistingen.

Meer informatie kan u terug vinden op de website: http://www.ebo-vlaanderen.be .

 

 

GGO
Convenanten
Stofexplosie
Milieuproblematiek

Lees hier meer over GGO's.

Hier kan u meer informatie over het thema stofexplosie raadplegen.

Lees ook zeker meer over de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |