Fijndoseersysteem (FDS)

Dit handig systeem heeft als doel op de veehouderij gemedicineerde voormengsels in mengvoeder in te mengen.

Sinds juli 2007 kan een erkenning voor een fijndoseersysteem aangevraagd worden bij het FAVV (lees hier meer info). U kan daar eveneens de procedure voor het gebruik van het FDS terugvinden.

Het FAVV richtte in juni 2008 een omzendbrief naar alle dierenartsen, mengvoederfabrikanten en veehouders, waarin wordt medegedeeld dat het inmengen van gemedicineerde voormengsels in mengvoeders enkel kan in de (daartoe erkende) mengvoederfabriek of via het fijndoseersysteem. Inmenging van geneesmiddelen of toevoegingsmiddelen via het molentje is dus verboden. Indien het molentje op het landbouwbedrijf door de veehouder zelf wordt gebruikt om geneesmiddelen onmiddellijk via het voeder toe te dienen in een hoeveelheid die het dagrantsoen niet overschrijdt (als alternatief voor bijvoorbeeld topdressing), is deze techniek toegelaten. Verscherpte controles op alle niveaus worden aangekondigd door het FAVV.

 

Protocol homogeniteitstest

 BFA heeft een protocol uitgewerkt met betrekking tot de homogeniteitstest die gebruikers van het fijndoseersysteem kunnen aanwenden. Dit protocol is enkel beschikbaar voor BFA-leden.

 

Convenanten
Elektronisch voorschrift
Spoelcharges
Feed Design Lab

Geïnteresseerd in het elektronisch voorschrift? Hier komt u er meer over te weten.

Klik hier om het aantal charges dat mag worden gedaan te berekenen.

Lees meer over het Feed Design Lab onder deze rubriek.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |