Ketenoverleg Gedragscode

BFA heeft samen met een aantal andere organisaties (Boerenbond, ABS, FWA, FEVIA, UNIZO, UCM en FEDIS (nu: COMEOS)) een gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen afgesloten. BFA heeft haar leden opgeroepen om tot deze gedragscode toe te treden.

  Lijst BFA-leden die de gedragscode onderschreven hebben

 

 

Uniek ketenmemorandum in België

Wekelijks doorlopen we meterslange winkelrekken om vervolgens aan de kassa aan te schuiven met een rijkelijk gevulde winkelkar, vol met kwaliteitsvolle en duurzame voedingsproducten. Klinkt als routine, maar zijn we ons nog bewust van dit geluk om dagelijks te mogen kiezen tussen dit ruim aanbod?

Deze luxe heeft de veeleisende Belgische consument voornamelijk te danken aan de agrovoedingsketen, die zich in een unieke marktpositie bevindt waar we in België trots op mogen zijn. Maar ook de export van agrovoedingsproducten kent doorheen de jaren een gestage groei. En juist om deze toenemende Belgische welvaart te kunnen vrijwaren, hebben de mengvoedersector, de landbouworganisaties, de voedingsindustrie en de groot- en de detailhandel de handen in elkaar geslagen om zich rechtstreeks tot de overheid te richten.

De sectororganisaties bundelden hun 10 gemeenschappelijke speerpunten in het ketenmemorandum dat ze vervolgens aan de Belgische politieke stakeholders hebben overgemaakt. Want een toekomstgerichte groeistrategie is pas mogelijk als ook de overheid zich voor de volle 100% inzet.

De 10 punten van het memorandum zijn als volgt samen te vatten:

1. Verminder de loon- en energiekostenhandicap van onze ondernemingen
2. Bevoorradingszekerheid op basis van een stimulerend en marktgedreven Europees landbouwbeleid en een internationale handel met gelijk speelveld
3. Innovatie en O&O stimuleren = investeren in de toekomst
4. Het mobiliteitsprobleem oplossen, zonder aan de concurrentiepositie te raken
5. Garandeer de financiering van het FAVV en een Europees ‘level playing field’
6. Een billijk, transparant en efficiënt vergunningsbeleid
7. Promotie van een gebalanceerde levensstijl JA! Discriminerende “gezondheidstaksen” NEE!
8. Een oorsprongsetikettering die onze netto-exportpositie niet ondermijnt
9. Financiële ondersteuning voor een verdere verduurzaming van het landbouw- en voedingssysteem
10. Overleg om voedselverliezen te vermijden

 

 

Duurzaamheid

Lees meer over de werkgroep duurzaamheid van het Ketenoverleg.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |