Internationale kwaliteitssystemen

Naast voedselveiligheid speelt ook het kwaliteitsaspect een belangrijke rol in onze sector. Naast de uitwisselbaarheid met GMP+ heeft BFA door de jaren heen verschillende overeenkomsten gesloten met internationale kwaliteitssystemen, waarvan hieronder een overzicht.

 

FEFAC - European Feed Manufactures Federation


 
De Europese gids voor de veiligheid van dierenvoeders (EFMC - European Feed Manufacturers Code) werd in 2007 goedgekeurd. Het Europese Permanent Comité was van oordeel dat de gids paste in het kader van de nieuwe Europese regeling, 'EU Feed Hygiene' en meer bepaald in het kader van verplichtingen rond traceerbaarheid en gevarenanalyse van voedermiddelen. Meer info kan u terugvinden via de website van FEFAC.

 

 

GMP+

BFA en GMP+ wisselen jaarljiks de monitoringresultaten met elkaar uit.

De uitwisselbaarheidsovereenkomst met GMP+ International werd opnieuw onderhandeld en verlengd. Deze overeenkomst bevat specifieke voorwaarden, zoals bvb. de verplichte implementatie van onaangekondigde audits in het FSA-schema van GMP+. Daarnaast werden nog verschillende uit te voeren actiepunten gedefinieerd, gekoppeld aan een concreet actieplan.

Daarnaast werken OVOCOM, AIC, QS en GMP+ International verder aan een harmonisatie van de bestaande inkoopvoorwaarden.

Meer info over GMP+ vindt u via deze link.

 

KAT - Duits kwaliteitssysteem voor eieren

In juli 2012 ondertekende BFA een uitwisselbaarheidsovereenkomst met KAT, het Duitse kwaliteitssysteem voor eieren. Deze overeenkomst bevat onder andere de frequentie van de audits, de uitwisselbaarheid van analyseresultaten en de vereisten voor de KAT-certificering. Belangrijk om weten is ook dat er jaarlijks een evaluatiemoment plaatsvindt tussen beide partijen. Neem zeker een kijkje op www.was-steht-auf-dem-ei.de om meer te weten te komen over KAT.  

Overeenkomst tussen BFA & KAT (In het Engels)
Uitwisselbaarheidsovereenkomst BFA - KAT (versie mei 2016)
Uitwisselbaarheidsovereenkomst BFA - KAT (versie mei 2016 - wijzigingen zichtbaar)
Lijst van KAT-gecertificeerde bedrijven (In het Engels)
 Lijst erkende OCI’s en auditoren lastenboeken plantaardig – KAT – HFA (update 08/2018)

 Lijst van deelnemers (diervoederfabrikanten) aan het KAT-systeem
 Certificaat (In het Engels)

 

QS - Duits controlesysteem Qualität und Sicherheit

Dit Duitse ketenbewakingssysteem werd in 2002 in het leven geroepen. Aangezien Duitsland een belangrijk exportland is voor mengvoeders en grondstoffen, werd in 2004 geijverd voor een uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen QS, BFA en Ovocom. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd, zodanig dat Belgische mengvoederfabrikanten aan QS-bedrijven kunnen leveren zonder bijkomende audit.

Om als GMP-gecertificeerde onderneming (sinds 2015 Feed Chain Alliance) diervoeders aan een QS-gecertificeerde onderneming te leveren, dient u geregistreerd te zijn in de QS databank. Let op: deze verplichting is ook van toepassing op GMP-gecertificeerde transporteurs die producten vervoeren in opdracht van een GMP-gecertificeerde onderneming!

 Aanmeldingsprocedure QS-systeem. U kunt eveneens contact opnemen met Lisa Krämer (lisa kraemer q s de) of Simone Hoogen (simone hoogen q s de).
 QS-richtlijnen rond productspecifieke markering / etikettering om bedrijven te helpen hun goederen correct te etiketteren (In het Duits)
 Aanvullende overeenkomst (In het Engels)

 

Robuust

Robuust, een initiatief van Keten Duurzaam Rundvlees (KDR), is het nieuwe kwaliteitsmerk voor rundvlees in Nederland.

Op 13/04/2017 bereikte BFA een akkoord met KDR, en werd een uitwisselbaarheidsovereenkomst ondertekend door beide partijen. De lijst van Belgische leveranciers werd hierin opgenomen (bijlage 1).

Raadpleeg het kwaliteitshandboek Robuust. Bezoek de website van KDR/Robuust voor meer info. 

 

NZO - Nederlandse ZuivelOrganisatie


 
Per 1 januari 2016 verlangen zuivelondernemingen in Nederland van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoer afnemen van bedrijven die aan volgende eisen voldoen:
 
  • Met alle relevante activiteiten aangesloten bij Securefeed (daarmee ook beschikken over het GMP+ FSA (voedselveiligheid certificaat of gelijkwaardig) of gelijkwaardig systeem (bvb FCA Standard). 
  • Beschikken over het GMP+ FRA M103 certificaat (verantwoorde soja) of gelijkwaardig. 
  • Beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan gestelde eisen. Melden bij BFA voor toetsingsprocedure (info@bfa.be).


Indien diervoerbedrijven aan alle drie de eisen voldoen kunnen zij zich melden bij toetsingavb gmail com voor plaatsing op de Witte Lijst.

Raadpleeg de Witte Lijst Diervoederbedrijven.

 
Lastenboeken
Export
Verzekeringen

Meer informatie over de lastenboeken die BFA heeft opgesteld, kan u hier lezen.

BFA helpt u graag bij uw exportdossiers, klik hier voor meer informatie.

Geïnteresseerd in de verzekeringen die BFA aanbiedt? Klik dan hier.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |