Platform MVDS

In 2006 richtten een aantal Belgische stakeholders, onder leiding van BFA, het Platform ‘Maatschappelijk Verantwoorde DiervoederStromen’ (MVDS) op, met een drieledig doel:
   • Uitwerken van een standaard voor maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen
   • Promoten van lokale (lees Europese) eiwitten
   • Gebruik van eiwitten diversifiëren

De eerste missie, het uitwerken van een standaard voor maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen, houdt in dat diervoederstromen stapsgewijs aan bepaalde criteria van maatschappelijke verantwoording moeten beantwoorden.

Als startproject werd geopteerd om dit voor soja uit te werken, daar soja een belangrijke eiwitrijke grondstof is voor dierenvoeders, die echter weinig in onze gebieden geteeld wordt. Import gebeurt ondermeer vanuit Brazilië, Argentinië, VS, Canada, Paraguay, China en India.

Lees hier meer details over het platform!

 

Sojagebruik in de Belgische mengvoederindustrie

Soja is een eiwitrijk product dat veel gebruikt wordt in de diervoederindustrie. België importeert voornamelijk sojabonen en sojaschroot uit de belangrijke productielanden Brazilië en Argentinië, maar ook uit de Verenigde Staten en Canada.

BFA heeft een rapport uitgewerkt, waarin recente en feitelijke gegevens over de sojaketen worden opgenomen om een globaal beeld te gegeven van de sojaproductie in de wereld en de internationale handelsstromen. Daarnaast worden de perspectieven voor het verbruik van maatschappelijk verantwoorde soja in België in kaart gebracht.

 Rapport sojagebruik in de Belgische mengvoederindustrie (laatste update juli 2018)

 Samenvatting van het rapport (laatste update juli 2018)

Wenst u meer te weten te komen over de aankoop van non-GM soja? Neem dan zeker een kijkje op onze rubriek Dossiers > Milieu > GGO.

 

BFA - Gecertificeerde mv-soja

BFA besliste in 2009 om niet te wachten op de finale standaard van RTRS, maar eerder een eigen Belgische standaard uit te werken, zijnde maatschappelijk verantwoorde soja.
Maatschappelijk Verantwoorde soja is soja waarvoor bepaalde principes en criteria gelden met betrekking tot maatschappelijke verantwoording en meer bepaald rond milieu, sociale aspecten en economie.

De Belgische standaard neemt de 5 RTRS principes met een aantal bijhorende criteria in acht, maar kan beschouwd worden als een versoepelde RTRS-standaard die eenvoudiger te implementeren is op niveau van de producent. De BFA-standaard is met andere woorden een overgang naar de RTRS-standaard. In 2009 werd er voor het eerst door de BFA-leden gezamenlijk mv-soja certificaten aangekocht. De hoeveelheid stond toen garant voor 100.000 ton. Op vandaag worden er certificaten aangekocht voor 380.000 ton.

 Gecertificeerde mv-soja - Q&A (versie januari 2018)

 Lijst aangemelde bedrijven die duurzame soja aankopen (versie juli 2018)

 

Hieronder vindt u de certificaten die BFA mocht ontvangen voor de collectieve aankoop van BFA gecertificeerde mv-soja.

 Certificaten aankoopjaar 2011
 Certificaten aankoopjaar 2012
 Certificaten aankoopjaar 2013
 Certificaten aankoopjaar 2014
 Certificaten aankoopjaar 2015
 Certificaten aankoopjaar 2016
 Certificaten aankoopjaar 2017

Alternatieve Eiwitbronnen

De overheid ondersteund BFA bij het behalen van de twee resterende missies van het platform MVDS:

1) Promoten van lokale (lees Europese) eiwitten

2) Promoten van alternatieve eiwitbronnen

Dit gebeurt aan de hand van een tweede Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen en een kadernota die het actieplan begeleid.

Eén van de te volgen pistes voor het duurzamer maken van de diervoederstromen en meer bepaald de eiwitstromen, is de inzet van alternatieve eiwitbronnen in Europees dierenvoeder. Doel is hierbij de import van eiwitten te reduceren door de realisatie van een meer lokale stikstofcyclus. Europa is momenteel nog voor 75% afhankelijk van import voor de bevoorrading in plantaardige eiwitten. Voor België is dit slechts 50%.

Als vervolgtraject op het eerste Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen heeft BFA samen met de overheid/minister Schauvliege een tweede Actieplan vooropgesteld om de diervoederstromen verder te verduurzamen.

Omdat dit duurzaamheidtraject aanhoudende inspanningen vereist over een langere periode, zal ook dit project lopen over een periode van 5 jaar (2016-2020). Hierin kunnen net zoals in het eerste plan 5 hefbomen onderscheiden worden:

1) Sensibilisering;

2) Bewustmaking en promotie binnen de EU;

3) Stimulering van (eerder praktijkgericht) onderzoek;

4) Subsidiëring van landbouwers via specifieke maatregelen;

5) In kaart brengen van valorisatiepaden van bijproducten van bijv. voedingsindustrie en bioethanolproductie.

Meer details over het actieplan kunt u eveneens hier terugvinden.

BFA heeft een kadernota opgemaakt die als doel heeft enerzijds het Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen, dat in nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid tot stand kwam, blijvend te ondersteunen.  Anderzijds wil BFA met deze kadernota een instrument creëren om haar duurzaamheidsinitiatieven op een synthetische wijze samen te vatten.

De duurzaamheidsinitiatief valt samen te vatten in drie onderdelen:

1) Voedselveiligheid als basis voor de duurzaamheidsstrategie

2) Het platform maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen

3) Het eiwitgebruik in de diervoederindustrie: facts and figures

 

Kadernota BFA (versie 2018)

 

Carbon Footprint
MVO Charter
Alternatieve eiwitbronnen
Actieplan Palmolie

Informeer uzelf naar uw Carbon Footprint hier.

Lees hier meer over het charter MVO dat BFA heeft gelanceerd.

Meer informatie over alternatieve eiwitbronnen kan u hier raadplegen.

Hier kan u zich informeren naar het Actieplan Palmolie.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |