De mengvoedersector mee in het MVO-bad!

Tijdens de Algemene Vergadering 2011 lanceerde BFA haar charter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), een toekomstgerichte manier van ondernemen die aandacht heeft voor de betrokkenheid van de onderneming in de samenleving. Naast het optimaliseren van het bedrijfsrendement wordt eveneens zorg gedragen voor mens, milieu en maatschappij.

Tevens werkte BFA een MVO Barometer uit, specifiek gericht op de mengvoedersector. De laatste jaren zijn definities ontstaan en is duurzaamheid gekristalliseerd rond het evenwicht zoeken tussen de 3 P’s: PEOPLE, PLANET en PROFIT. Deze punten vormen dan ook de basis van de barometer die op verschillende niveaus telkens een hoger niveau van maatschappelijke verantwoording inhouden. Via deze barometer kunnen bedrijven hun evolutie “meten” en in kaart brengen.

Voorlopig kiest de mengvoedersector voor een “eigen meetbaar systeem”, wat een minder dwingend karakter geeft dan een gecertificeerd systeem en bovendien de mogelijkheid biedt om het systeem aan maturiteit te laten winnen. Wel wordt de lat geleidelijk aan hoger gelegd.

 

BFA’s barometer omvat 5 indicator-eisen:
   1. Gebruik van bijproducten (uit de voedings- en biobrandstoffenindustrie)
   2. Percentage lokale (Europese) eiwitten
   3. Aankoop van gecertificeerde maatschappelijk verantwoorde soja
   4. Investeringen in opleidingen
   5. Uitstaande klantenkredieten.

Lees hier meer details over deze eisen.

BFA roept al haar leden op om eveneens deel te nemen aan het charter. Dit kan heel eenvoudig door onderstaand aanmeldingsformulier ondertekend terug te sturen naar info bfa be. BFA bekijkt momenteel de mogelijkheid van een webapplicatie om de gebruiksvriendelijkheid zo hoog mogelijk te houden.

 Lijst van deelnemende bedrijven aan het volledige charter MVO (5 indicatoren)
 Lijst van deelnemende bedrijven aan het afgeslankte charter MVO (indicatoren bijproducten, Europese eiwitten en maatschappelijk verantwoorde soja)

 

Carbon Footprint
Alternatieve eiwitbronnen
MVDS
Actieplan Palmolie

Informeer uzelf naar uw Carbon Footprint hier.

Meer informatie over alternatieve eiwitbronnen kan u hier raadplegen.

Kom hier meer te weten over het Platform MVDS.

Hier kan u zich informeren naar het Actieplan Palmolie.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |