Interessante links

Voor bijkomende informatie betreffende actuele thema's over milieu / duurzaamheid, verwijzen we graag naar onderstaande websites.

   • AMINAL - Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer: www.mina.be

   • BDB - Bodemkundige Dienst van België: www.bdb.be

    Consortium Kennisopbouw Luchtemissies Veehouderijwww.vemis.be/

   • EMIS  - Energie en Milieu Informatie Systeem van het Vlaamse Gewest: www.emis.vito.be

   European Food Sustainable Consumption and Production Round Table: www.food-scp.eu/

   • FELNET (virtuele milieubibliotheek): www.felnet.be

   IVC - Interregionale Verpakkingscommissie: www.ivcie.be

   OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij: www.ovam.be

   • RSPO - Roundtable Sustainable Palm Oil: www.rspo.org

   SALV - Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: www.salv.be

   • Val-I-Pac (wettelijke terugname- en informatieplicht bedrijfsmatig verpakkingsafval): www.valipac.be

   • VCM - Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking: www.vcm-mestverwerking.be

   • VMM - Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be

   • VLM - Vlaamse Landmaatschappij:  www.vlm.be

   • Waterloketwww.waterloketvlaanderen.be

 

Varia
Duurzaamheid
Convenanten
Milieuproblematiek

Kom meer te weten over de GGO's en over hoe BFA u kan helpen bij uw energiefactuur.

Leer wat u kan doen om uw Carbon Foot Print te verlagen of om, via het MVO charter, met uw onderneming meer betrokken te zijn in de samenleving.

Lees ook zeker meer over stofexplosie en de mestproblematiek.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |