Nieuws

08.10.2018 - Diervoedersector viert 10 jaar mycotoxinecontroles - Rapport 2018: uitzonderlijke droogte zorgt voor weinig mycotoxines in granen

Brussel – Het mycotoxinegehalte in de graanoogst ligt dit jaar opnieuw laag. Voor het tiende jaar op rij voert BFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een doelgerichte monitoring uit naar de aanwezigheid van mycotoxinen in granen onmiddellijk na de oogst (Early Warning). Opnieuw mocht BFA rekenen op de steun van zowel haar leden, als van KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders) en Synagra (de beroepsvereniging van graanhandelaars). 

Klik hier voor het volledige persbericht

27.06.2018 - AMCRA - Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België in 2017

Sinds de ondertekening van het antibioticaconvenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica stellen de partners jaarlijks hun activiteiten en realisaties voor, die gebundeld worden in een rapport. Dit rapport bevat een samenvatting van de voornaamste activiteiten en realisaties door de verschillende actoren met betrekking tot het bereiken van een antibioticareductie in 2017 in de diergeneeskunde evenals de verkoopresultaten van veterinaire antibiotica en de evolutie van de resistentie van bacteriën tegen antibiotica in 2017.

Klik hier voor de activiteiten en realisaties – antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België

Klik hier voor het BelVet-SAC rapport

08.06.2018 - Deelnemers derde Jongerencongres debatteren over precisievoeding

Na de succesvolle edities van de afgelopen twee jaar, organiseerden de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Belgian Feed Association (BFA) en Feed Design Lab (FDL) op donderdagmiddag 7 juni 2018 opnieuw een zeer geslaagd en interactief jongerencongres.  

Klik hier voor het volledige persbericht

04.05.2018 - Uitnodiging Jongerencongres 'Levert personalized feeding iets op voor de diervoedersector?' d.d. 7 juni 2018

Op donderdag 7 juni 2018 organiseren de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Belgian Feed Association (BFA) en Feed Design Lab (FDL) alweer het 3e Jongerencongres! Geïnteresseerd en jonger dan 40 jaar? 

Klik hier voor het volledige programma en het inschrijvingsfomulier

 
26.04.2018 - 60% minder antibiotica in dierenvoeders: Belgische mengvoedersector pioniert en toont de weg

Tijdens BFA’s Algemene Vergadering van 26 april bevestigt de voorzitter Frank Decadt de steengoede resultaten m.b.t. de reductie in het gebruik van antibiotica in de mengvoeders en onderstreept het cruciaal belang van het autocontrolesysteem geïmplementeerd door de fabrikanten om de voedselveiligheid te garanderen.

Lees hier het volledige persbericht

13.03.2018 - OPEN BRIEF - AUTOCONTROLE IN DE VOEDSELKETEN WERKT: DUIZENDEN BEDRIJVEN INVESTEREN ELKE DAG IN VOEDSELVEILIGHEID

Vanaf de oprichting van het Voedselagentschap FAVV in 2000 hebben duizenden operatoren  bedrijvig in de voedselketen zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid.

Meer dan 34 sectoren hebben een autocontrolegids laten valideren door het FAVV.

Lees hier de volledige open brief.

21.02.2018 - Mengvoedersector realiseert doelstelling: reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!

Binnen de antibioticaproblematiek voor de volledige dierlijke productie heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association, ziet dat de extra inspanningen die werden geleverd (bijkomende maatregelen) hun vruchten afgeworpen hebben: het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011. OBJECTIEF GEHAALD!

Lees het volledige persbericht hier

Persberichten
Verklaringen
Updates
Interessante links

Klik hier om de persberichten te raadplegen die BFA heeft gepubliceerd.

Lees hier de verklaringen die BFA heeft gepubliceerd.

De recente website aanpassingen kan u hier nalezen.

Meer weten over onze sector? Hier hebben we enkele interessante links verzameld.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |