Techniek

Nog steeds in het kader van voedselveiligheid en de garantie van kwaliteitsvolle diervoeders, werkt BFA samen met andere organisaties ook actief mee aan actuele thema's, zoals gemedcineerde voeders.

Onder dit thema vindt u dan ook alle nuttige informatie terug over het fijndoseersysteem en de uitwerking van het elektronisch voorschrift.
Daarnaast kunt u ook de rekentool raadplegen voor de berekening van het aantal charges bij het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen of een gemedicineerd voormengsel.
 

Convenanten
Elektr. voorschrift
Fijndoseersysteem
Spoelcharges
Feed Design Lab

Om meer te weten over het Convenant Gemedicineerde voeders of het Convenant Zink.

Geïnteresseerd in het elektronisch voorschrift? Hier komt u er meer over te weten.

Informatie over het fijndoseersysteem vindt u hier.

Klik hier om het aantal charges dat mag worden gedaan te berekenen.

Lees meer over het Feed Design Lab onder deze rubriek.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |