Interessante links

Voor bijkomende informatie over Voedselveiligheid verwijzen we graag naar onderstaande websites.

   • FAVV - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: www.favv.be
      Lijst erkende fabrikanten; Lijst erkende fabrikanten gemedicineerde voeders: www.favv-afsca.fgov.be/sp/pa/aliment-ani_nl.asp

   • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieuwww.health.fgov.be

   • AGF Nederland bv (informatie over voedselveiligheid): www.agf.nl/voedselveiligheid/index.asp

   • Voedingsinfo (relatie voeding en gezondheid): www.voedingsinfo.org

   • RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)
      Melding van overschrijdingen: http://ec.europa.eu/rasff
      Opzoeken van RASFF-berichten: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/

 

Bemonsteringsplannen
Gevarenanalyse
Berekening risico's

Meer informatie over de verschillende bemonsteringsplannen van BFA, vindt u hier.

De gevarenanalyses die BFA heeft uitgewerkt, kan u hier terug vinden.

Hier kan u de methodologie waarmee de risico's berekend worden bekijken.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |