BFA's protocol Hygiënemaatregelen

 BFA’s Hoofdprotocol Hygiënemaatregelen 

 Bijlage 1 : Hygiënemaatregelen bij levering voeder in geval van aviaire influenza: uitrustingen

 Bijlage 2 : Algemene regels voor de levering van diervoeders aan landbouwbedrijven bij aviaire influenza

 Bijlage 3 : Voorbeeldregister van een vervoerder

 Bijlage 4 : Specifieke maatregelen gebonden aan de AI-case

 Bijlage 5 : Voorbeeldverklaring reiniging en ontsmetting

 Bijlage 6 : Lijst van tank cleaning stations bij aviaire influenza

 

 Het KB van 05/05/2008 met betrekking tot de maatregelen bij vogelgriep van kracht in België

Arbeidsveiligheid
Ketenoverleg
Antibiotica
Onderzoek

BFA werkte een handboek arbeidsveiligheid uit en een onthaalbrochure voor nieuwe werknemers.

Lees meer over de gedragscode en de werkgroep duurzaamheid van het Ketenoverleg.

BFA werkte eveneens een actieplan antibioticareductie uit.

Deze pagina handelt over onderzoek in onze sector.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |