Ledenvergadering

BFA organiseert ieder jaar minstens 1 ledenvergadering, zowel voor haar Nederlandstalige leden als voor de Franstalige leden. Gedurende een halve dag geven de technische medewerkers van BFA uitleg over hun projecten. Voor onze leden dus de gelegenheid bij uitstek om al hun vragen en opmerkingen aan BFA voor te leggen.

Ledenvergadering 2019
_ Locatie: Nazareth

Op 29 januari 2019 ging BFA haar jaarlijkse ledenvergadering voor haar Nederlandstalige leden door in Nazareth. Ook dit jaar waren onze leden goed vertegenwoordigd en mochten we rekenen op een 70-tal deelnemers.
Op het programma stond een overzicht van de meest actuele dossiers waarover BFA zich buigt. Naast een overzicht van de bemonsteringsplannen, kwamen ook de laatste projecten rond milieu en duurzaamheid, export, kwaliteit, antibiotica (incl de gemedicineerde voeders) aan bod.
De problematiek rond de varkenspest werd ook volledig uit de doeken gedaan.
Graag wensen we nogmaals alle leden hartelijk te bedanken voor hun talrijke opkomst!


 Programma en inschrijvingsformulier

 Presentatie


Ledenvergadering Nederland 2018

_ Locatie: Breda

Op 16/10 vond de ledenvergadering plaats te Breda, voor de in Nederland gevestigde leden van BFA.

Op de agenda stonden alle actuele thema’s waaraan BFA en de meng- en kernvoederfabrikanten worden blootgesteld. 

Op het programma stond o.a. voedselveiligheid waarbij de lopende bemonsteringsplannen uit de doeken werden gedaan, er werd ook stilgestaan bij het verschil in aanpak en interpretatie van analyseresultaten tussen België en Nederland. 

Ook de thema's milieu en duurzaamheid werden toegelicht. 

Gezien de actualiteit maakt de Afrikaanse varkenspest ook deel uit van de agenda.

De thema's kwaliteit, antibiotica en pluimvee kwamen ook nog aan bod.

BFA dankt alle aanwezigen voor hun komst en interactieve houding. Een dergelijke sessie wordt volgend jaar 

zeker opnieuw georganiseerd. Noteer alvast de datum van volgende editie in uw agenda: dinsdag 11 juni 2019.

 

 Programma en inschrijvingsformulier

 Presentatie

Ledenvergadering 2018
_ Locatie: Nazareth

Op 30 januari 2018 ging BFA haar jaarlijkse ledenvergadering voor haar Nederlandstalige leden door in Nazareth. Ook dit jaar waren onze leden goed vertegenwoordigd en mochten we rekenen op meer dan 70 deelnemers.

Op het programma stond een overzicht van de meest actuele dossiers waarover BFA zich buigt. Naast een overzicht van de bemonsteringsplannen, kwamen ook de laatste projecten rond milieu en duurzaamheid, export, kwaliteit, antibiotica (incl de gemedicineerde voeders) aan bod.

Voor de eerste maal werd ook een toelichting gegeven over de meest belangrijke wijzigingen in de wetgeving in 2017.

Graag wensen we nogmaals alle leden hartelijk te bedanken voor hun talrijke opkomst!

            
 
 

 Programma

 Presentatie BE.NL 2018

Ledenvergadering Nederland 2017
_ Locatie: Breda

De ledendag voor de in Nederland gevestigde leden ging door op 5 september in Hotel Princeville te Breda. We danken de aanwezigen voor hun interactieve inbreng!

 

 

 Programma NL.NL 2017

 Presentatie NL.NL 2017

Ledenvergadering 2017: een terugblik
_Locatie: Grobbendonk

In 2017 vond het Nederlandstalige evenement plaats op dinsdag 7 februari in Grobbendonk, het groene hart van de Antwerpse Kempen. De BFA-ploeg verwelkomde er haar leden in het vernieuwde Best Western Plus Aldhem Hotel, waar de dag startte met presentaties over lopende en aankomende dossiers. Daarna nam de heer Roel Noé (Departement Mobiliteit & Openbare Werken) als gastspreker de fakkel over. Rond de middag volgde dan een groepsbezoek aan Kemin (labo en fabriek). BFA wil via deze weg de directie en de medewerkers van Kemin danken voor hun tijd en gastvrijheid. Graag wensen we ook nogmaals alle leden hartelijk te bedanken voor hun talrijke opkomst!

 

 

 Programma BE.NL 2017  

 Presentatie BE.NL 2017

Ledenvergadering 2016: een terugblik
_Locatie: Melle

Op 14 januari 2016 organiseerde BFA haar jaarlijkse ledenvergadering voor haar Nederlandstalige leden. Dit jaar vond deze plaats bij het ILVO te Melle. De opkomst was zeer goed met in totaal meer dan 80 deelnemers!

In het ambitieuze programma kregen onze leden een overzicht van de meest actuele dossiers waarover BFA zich buigt. Zo werd niet alleen een overzicht gegeven van de nieuwe bemonsteringsplannen 2016, maar kwamen ook de laatste projecten aan bod rond milieu en duurzaamheid, export en gemedicineerde voeders.

Vervolgens kregen de leden tijdens het BFA Café uitgebreid de kans om de medewerkers van BFA te ontmoeten om er o.a. persoonlijke dossiers nader te bespreken, of nog bijkomende vragen te stellen. Een zeer gesmaakt ontmoetingsmoment!

Ten slotte werden de leden uitgenodigd om een kijkje te nemen in de melkveestallen van het ILVO zelf, waarbij de allernieuwste technieken eveneens werden gepresenteerd.

Graag wensen we nogmaals alle leden hartelijk te bedanken voor hun talrijke opkomst!

 

 
 Presentatie BE.NL 2016
 

Ledenvergadering Nederland 2016
_Locatie: Breda

Op 21/06 vond de ledenvergadering plaats te Breda, voor de in Nederland gevestigde leden van BFA.

Op de agenda stonden alle actuele thema’s waaraan BFA en de meng- en kernvoederfabrikanten worden blootgesteld. In het thema voedselveiligheid werden de lopende bemonsteringsplannen uit de doeken gedaan en werd stil gestaan bij het verschil in aanpak en interpretatie van analyseresultaten tussen België en Nederland. De verschillende lastenboekenconvenanten en  kwaliteitssystemen werden voorgesteld, met uiteraard bijzondere aandacht voor het dossier NZO. Ook het interventiefonds salmonella en de aangifteplicht bij de Mestbank voor voeders geleverd aan Vlaamse landbouwers werden toegelicht. Uiteraard kon ook het thema antibiotica en gemedicineerde voeders niet ontbreken op de agenda.

BFA dankt alle aanwezigen voor hun komst en interactieve houding. Een dergelijke sessie wordt volgend jaar zeker opnieuw georganiseerd. Noteer alvast de datum van volgende editie in uw agenda: dinsdag 20 juni 2017.

 

 Presentatie NL.NL 2016

 

Lid worden

Ontdek hier hoe u in vijf eenvoudige stappen lid kunt worden van BFA.

Ledenlijst

Alle vestigingseenheden van onze leden worden alfabetisch opgenomen onder de rubriek ledenlijst.

Verkoopcijfers

Leden kunnen hun maandelijkse verkoopcijfers hier ingeven.

De verkoopstatistieken die op basis hiervan worden opgesteld vindt u terug onder deze rubriek.