Disclaimer

BFA stelt alles in het werk om via deze website actuele en accurate informatie mee te delen op basis van betrouwbare bronnen en referenties. BFA is echter niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. Deze website en de vermelde gegevens moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Omwille van dit alles kan BFA niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door de inhoud, het gebruik, de links, ... van en aanwezig op de site. BFA wijst dan ook elke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid af.

Door het aanklikken van de site aanvaardt de gebruiker deze volledige exoneratie. Indien een gebruiker foutieve informatie op onze site zou aantreffen, kan hij dit steeds melden via info bfa be. Elke opmerking in die zin zal worden onderzocht. Indien de fout wordt vastgesteld, zal de informatie worden aangepast, doch zonder dat BFA op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld. De gebruiker moet er zich tevens van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht.

De teksten, schema's en foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze teksten, schema's of foto's voor eigen doeleinden te gebruiken zonder een voorafgaande en schriftelijke toestemming van BFA. Een aanvraag kan hiervoor enkel schriftelijk worden gericht aan de heer Yvan Dejaegher, directeur-generaal. Citeren mag, mits bronvermelding.

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor de leden zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van BFA.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze BFA-site. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |