Wie zijn we?

Wie zijn we?

Voeding speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Dierlijke producten zoals vlees, vis, melk en eieren voorzien ons lichaam van de essentiële voedingstoffen, maar meer dan ooit moeten we streven naar een goede kwaliteit en veiligheid van ons voedsel. En juist hier speelt dierenvoeding een essentiële rol, daar het zich aan het begin van een lange voedselketen bevindt en bijgevolg de voedselkwaliteit mee beïnvloedt.

De BEMEFA vzw werd daarom in 1944 opgericht. Haar missie bestaat erin de belangen van haar leden te behartigen en tegelijk te streven naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een economisch en ecologisch verantwoorde voederproductie. De beste garantie voor de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties, want gezonde dieren zorgen voor gezonde mensen.

Al snel na de oprichting was België bij de koplopers in de wereld van mengvoeder en veeteelt, mede dankzij het belang van de Gentse haven voor de toelevering van grondstoffen. Tussen 1960 en 1980 werd de veeteelt in Vlaanderen intensiever en door de jaren heen hebben technologie en genetica de mogelijkheden voor de veehouders en de jonge mengvoederindustrie nog doen toenemen.

BFA heeft reeds in verschillende dossiers bewezen dat ze haar plaats in de sector verdient!  
 

>> Ontdek de verschillende werkgroepen, raden, en andere samenwerkingsvormen waarin BFA actief is.

>> Wat zijn de uitdagingen en toekomstvisie van de mengvoedersector?

>> Bekijk de bedrijfsvideo hieronder!

                                                     

Wat doen we?

De missie van BFA kan u hier terugvinden.

Structuur

Hier kan u meer lezen over structuur waaruit BFA bestaat.

Werkgroepen

De verschillende werkgroepen die BFA heeft gecreëerd zijn hier opgelijst.

Contact

Contact opnemen met BFA kan u hier.