Afrikaanse Varkenspest (AVP)

 Presentatie van het overleg op het FAVV (dd 14 september 2018)

BFA Protocol Hygiënemaatregelen treedt in werking:

Zoals aangekondigd in de Extra BFActs (enkel voor leden) is fase 2 van het Protocol Hygiënemaatregelen, uitgewerkt voor de Afrikaanse varkenspest, vrijdag 17 september in werking getreden.

BFA vraagt haar leden om de instructies strikt op te volgen, en de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen. 

 

Momenteel betekent dit dat leden die zich verplaatsen vanuit/naar de betrokken zone (zie onderstaande kaart), verzocht worden de maatregelen in het protocol in acht te nemen.

 

Het hoofdprotocol is een leidraad van de te nemen maatregelen met betrekking tot het transport van grondstoffen en diervoeders in het geval van dreiging of crisis.

 

Opgelet: bijkomende maatregelen kunnen van toepassing zijn (cf. Bijlagen – eerste 3 dagen na uitbraak stand still periode!)


 

 BFA’s Hoofdprotocol Hygiënemaatregelen 

Onderstaande bijlagen zijn enkel van toepassing indien er transport gebeurt van/naar toezichtsgebied indien fase 2 (dreiging = wilde everzwijnen besmet) en over heel België indien fase 3 (crisis = varkensbedrijf besmet)


 
Bijlage 1: Hygiënemaatregelen bij levering voeder in geval van Afrikaanse varkenspest: uitrustingen

 Bijlage 2: Algemene regels voor de levering van  diervoeders aan landbouwbedrijven bij Afrikaanse varkenspest

 Bijlage 3: Voorbeeldregister van een vervoerder

 Bijlage 4: Specifieke maatregelen gebonden aan de AVP-case

 Bijlage 5: Voorbeeldverklaring reiniging en ontsmetting

 Bijlage 6: Lijst van tank cleaning stations bij Afrikaanse varkenspest

 Bijlage 7: Bestemming vrachtwagens

 

 

More details about the measures are available on African swine fever.

 

 

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |