Belgische veevoeder- en landbouwsector: vlees van bij ons draagt niet bij aan bosbranden in Amazone

Brussel, 30 augustus 2019 - Verschillende media rapporteren vandaag over het gebruik van soja in diervoeders en de eventuele impact van de Belgische vleessector op ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied. Boerenbond, ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en BFA (Belgian Feed Association) betreuren de eenzijdige en onjuiste berichtgeving, en stellen dat vlees van bij ons onder geen beding bijdraagt noch aan verdere ontbossing, noch aan de huidige bosbranden in het Amazonegebied. Landbouworganisaties en veevoederproducenten pleiten er samen voor om de Fefac Soy Sourcing Guidelines (FFSG), de Europese duurzaamheidsstandaard van FEFAC (European Feed Manufacturer’s Association) in heel Europa bindend te maken. Belgische diervoederproducenten onderschrijven al sinds 2006 het amazone moratorium. Sinds 2018 onderschrijft BFA ook het Cerrado-manifest. 

Een overzicht van de feiten:
  • Belgische producenten van diervoeders gebruiken geen soja van landbouwgronden die na 2006 ontbost werden in Argentinië en Brazilië. Belgisch vlees draagt dus niet bij aan bijkomende ontbossing, noch aan de huidige bosbranden;
  • Het sojaschroot, dat niet geschikt is voor menselijke consumptie, en dat gebruikt wordt bij de productie van veevoeder, is een bijproduct van sojaproducten voor humaan gebruik;
  • Bijproducten van oliehoudende zaden (zoals soja- en koolzaadschroot) maakten in 2017 slechts 22% uit van de grondstoffen verwerkt in mengvoeders, die op hun beurt slechts een deel van de totale voedingspatroon van dieren uitmaken. Runderen eten bijvoorbeeld 75-80% sojavrij ruwvoer (gras, hooi, …)

Belgische vleessector focust al decennia op duurzame import

De sector draagt duurzaamheid hoog in het vaandel, en nam al tal van maatregelen om actief te strijden tegen ontbossing. Ook naar de toekomst toe blijft de hele sector investeren in verduurzaming. Ondanks de extra kost die duurzame grondstoffen met zich meebrengen, investeert de sector van veevoederproducenten al decennia in duurzaamheid. BFA, die 98% van de Belgische mengvoeder vertegenwoordigt, ontwikkelde al in 2009 een duurzame sojastandaard (die volgens onafhankelijk onderzoeksbureau Profundo wereldwijd tot de top vijf behoort) en werkt met duurzame sojacertificaten.


BFA onderzoekt bovendien hoe we nevenstromen uit de voedingsindustrie en de biobrandstofindustrie nog beter kunnen valoriseren, wat beter gebruik van bestaande grondstoffen inhoudt. Momenteel reduceert BFA op die manier jaar na jaar de afhankelijkheid van eiwitten die van buiten de EU geïmporteerd worden. Sinds 2011 daalde de import van soja voor veevoeder al met meer dan 30% door over te schakelen op koolzaadschroot en bijproducten uit de biobrandstofindustrie.

De import van duurzaam geteelde soja blijft belangrijk, een groot deel van de landbouwgrond in België en Europa is enkel geschikt voor grasland, waarmee herkauwers voor de mens onverteerbare plantaardige eiwitten omzetten voor de mens verteerbare dierlijke eiwitten (vlees, melk). De hele voedingssector is bovendien afhankelijk van soja, niet alleen de veehouderij. Je vindt soja ook als ingrediënt in vleesalternatieven, plantaardige vervangers voor melkproducten, gebak, en dergelijke meer.

Na de productie van sojaolie en andere sojaproducten voor humane consumptie blijft een grote hoeveelheid sojaschroot over, dat niet eetbaar is voor mensen. De landbouw- en veevoedersector recycleren dit bijproduct, waardoor ze actief bijdragen aan afvalminimalisatie. Dit is niet enkel zo voor soja, de Belgische diervoederindustrie valoriseert jaarlijks 4 miljoen ton nevenstromen uit de voedingsindustrie.


Impact in de toekomst nog verder inperken


België staat aan de absolute wereldtop op vlak van voedselveiligheid én duurzaamheid, maar met het oog op de toekomst blijft de sector investeren in verduurzaming: BFA onderzoekt samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek) bijvoorbeeld de uitbouw van lokale sojateelt.

Daarnaast onderzoekt BFA de betere valorisatie van nevenstromen uit de voedings- en biobrandstofsectoren, en richtte het Feed Design Lab op in het Nederlandse Wanssum. Deze hypermoderne testfabriek onderzoekt nieuwe manieren om nevenstromen uit de voedings- en biobrandstofindustrieën te valoriseren.


Landbouworganisaties en veevoederproducenten pleiten er ten slotte samen voor om de FEFAC Soy Sourcing Guidelines (FFSG), de Europese duurzaamheidsstandaard van FEFAC (European Feed Manufacturer’s Association) in heel Europa bindend te maken. Soja die gebruikt wordt voor de productie van vlees van bij ons, voldoet hier nu al aan.

******

Over BFA
BFA (Belgian Feed Association), telt ongeveer 160 leden. Samen vertegenwoordigen zij 93% van de nationale productie. De sector stelt 3.700 personen te werk. Met een nationale productie van 7 miljoen ton en een omzet van 4.9 miljard euro is de mengvoederindustrie de belangrijkste toeleverancier van productiemiddelen voor de landbouw.


Over Boerenbond
Boerenbond is de grootste beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in Vlaanderen en Duitstalig België. We werken en pleiten voor een levenskrachtige en duurzame land- en tuinbouw. Met ruim 200 beroepskrachten verzorgen we de belangenbehartiging, vorming en voorlichting, dienstverlening, vertegenwoordiging en samenwerking rond productie, toelevering en afzet.


Over ABS
Begin jaren ’60 werd het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vzw opgericht als onafhankelijk syndicaat voor land- en tuinbouwers. Het ABS profileerde zich langzaam maar zeker van een drukkingsgroep naar een erkende landbouworganisatie en biedt intussen ook officieel erkende naschoolse land- en tuinbouwvorming aan via het Nationaal Agrarisch Centrum (NAC) .Het Adviesbureau van het Algemeen Boerensyndicaat (AABS) vzw werd opgericht om het dienstbetoon aan landbouwers beter te structureren.

De voorbije decennia groeide het ABS uit tot de tweede landbouworganisatie in Vlaanderen en in die hoedanigheid is het heel sterk betrokken bij de beleidsadvisering en besprekingen op Vlaams, Federaal en Europees niveau. Het ABS is in de eerste plaats een syndicaat dat de belangen van haar leden en bij uitbreiding van alle land- en tuinbouwers op ideologisch onafhankelijke en commercieel ongebonden wijze verdedigt. De ABS-rangen staan open voor iedere land- en tuinbouwer die begaan is met de toekomst van zijn bedrijf en voor niet-landbouwers die onze sector een warm hart toedragen.Belgische veevoedersector reageert: veevoeders dragen niet bij aan bosbranden in Amazonewoud

Het Laatste Nieuws en de Krant van West-Vlaanderen schrijven dinsdag dat “iedereen die biefstuk eet, mee verantwoordelijk is voor het afbranden van het Amazonewoud”. Belgian Feed Association (BFA), de associatie van diervoederproducenten, weerlegt dat. In het kader van de Round Table for Responsible Soy onderschreef BFA in 2006 al het Amazonemoratorium waarbinnen afgesproken werd dat bedrijven vanaf dat moment geen soja meer invoeren die gegroeid werd op percelen die na 2006 ontbost werden in Argentinië en Brazilië. BFA neemt ook tal van maatregelen om de duurzaamheid van diervoeders verder te optimaliseren.  


Belgische veevoedersector strijdt al jaren mee tegen ontbossing 


BFA onderschreef in 2006 al het Amazonemoratorium van de RTRS (Round Table for Responsible Soy). Dat houdt in dat bedrijven vanaf dat moment geen soja meer invoeren die gegroeid werd op percelen in Brazilië en Argentinië die na 2006 ontbost werden. In datzelfde jaar richtte BFA een duurzaamheidsplatform op met drie doelstellingen. De Belgische veevoedersector strijdt binnen dat kader net actief mee tegen de ontbossing.


• Een standaard creëren voor duurzame diervoederstromen in Europa
• Een betere valorisatie van de nevenstromen uit de voedingsindustrie en de biobrandstofindustrie in België
• De afhankelijkheid van de aanvoer van eiwitten van buiten de Europese Unie reduceren

In dit kader werden reeds heel wat concrete realisaties bereikt: BFA ontwikkelde in het kader daarvan een eigen duurzame sojastandaard, die volgens Nederlandse onderzoeksgroep Profundo tot de wereldwijde top vijf behoort. BFA investeert jaarlijks uitvoerig in duurzame sojacertificering en houdt met behulp van auditrapporten over duurzaam gecertificeerde soja de vinger aan de pols.

Bijkomend wordt ook geïnvesteerd in onderzoek: zo werden onderzoeksprojecten opgezet rond lokale sojateelt, betere valorisatie van nevenstromen (vb. vanuit de biofuel industrie, koolzaadschroot, …) en onderzoek naar nieuwe grondstofstromen (algen, zeewieren, insecten, reststromen van groenten- en fruit). Dit heeft reeds geresulteerd in de jaarlijkse valorisatie van 4 miljoen ton nevenstromen uit de lokale voedings- en brandstoffenindustrie (productie van aardappelen, zuivel, bloem, olie, koolzaadschroot en biobrandstof) met een reductie van het gebruik van sojaschroot tot gevolg.


Blijvende verbintenis naar verduurzaming
België staat al aan de absolute wereldtop op vlak van voedselveiligheid en duurzaamheid, maar toch wil de voedersector blijven inzetten op verduurzaming. BFA heeft het gebruik van soja voor 30% vervangen door onder andere koolzaadschroot (350.000 ton op jaarbasis). Toch blijft de import van duurzaam geteelde soja belangrijk: een groot deel van de landbouwgrond in België is enkel geschikt voor grasland, en op die manier wordt de hoeveelheid afval ingeperkt.
De associatie richtte ook het Feed Design Lab op in het Nederlandse Wanssum, een onderzoek- en educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming in de diervoersector. De hypermoderne testfabriek onderzoekt nieuwe manieren om nevenstromen uit de voedings- en biobrandstofindustrie te valoriseren.
BFA neemt ook de coördinatie waar van het Europese FEFAC congres 2020 in Antwerpen die de prioriteiten voor de Europese diervoederindustrie voor de volgende 10 jaar (2020-2030) moet vastleggen.

BFA werft aan: 2 nieuwe collega’s gezocht!

BFA is op zoek naar 2 nieuwe collega’s:
Ken je iemand of ben je iemand die graag in een enthousiast team wil werken, voor wie maatschappelijk relevante thema’s belangrijk zijn en die mee het verschil wil maken? Stuur de vacature(s) dan zeker door of solliciteer zelf!

BFA-leden op lijst ‘Responsible Sourcing Declaration and Signatory’

Sinds mei 2019 kunnen diervoederbedrijven op de website van het International Trade Centre (ITC) aangeven dat zij actie ondernemen om duurzame soja aan te kopen welke voldoet aan de FEFAC Soy Sourcing Guidelines. Aangezien België gekozen heeft voor een collectieve aankoop, werden alle BFA-leden in de lijst opgenomen. De volledige lijst kan hier teruggevonden worden.   

Save the date – XXIX FEFAC Congress – “Towards climate-neutral feed and livestock production in Europe”

De Belgische en Europese verenigingen van diervoederfabrikanten (BFA en FEFAC) kondigen aan dat het XXIX FEFAC-congres op 3-5 juni 2020 in Antwerpen (België) zal doorgaan.
Het hoofddoel van dit congres is het presenteren en ondertekenen van een gezamenlijk Europees duurzaamheidscharter van de diervoederindustrie, met aandacht voor topprioriteiten en tastbare verbintenissen om de duurzaamheid van onze industrie te verbeteren in lijn met de FEFAC Vision 2030.
BFA en FEFAC verwachten ongeveer 500 high-level afgevaardigden uit alle EU-28-lidstaten, buurlanden, ketenpartnerorganisaties en maatschappelijke organisaties.
Details van het congresprogramma worden momenteel gefinaliseerd.
.