-- Just added record --

Het Laatste Nieuws en de Krant van West-Vlaanderen schrijven dinsdag dat “iedereen die biefstuk eet, mee verantwoordelijk is voor het afbranden van het Amazonewoud”. Belgian Feed Association (BFA), de associatie van diervoederproducenten, weerlegt dat. In het kader van de Round Table for Responsible Soy onderschreef BFA in 2006 al het Amazonemoratorium waarbinnen afgesproken werd dat bedrijven vanaf dat moment geen soja meer invoeren die gegroeid werd op percelen die na 2006 ontbost werden in Argentinië en Brazilië. BFA neemt ook tal van maatregelen om de duurzaamheid van diervoeders verder te optimaliseren.  


Belgische veevoedersector strijdt al jaren mee tegen ontbossing 


BFA onderschreef in 2006 al het Amazonemoratorium van de RTRS (Round Table for Responsible Soy). Dat houdt in dat bedrijven vanaf dat moment geen soja meer invoeren die gegroeid werd op percelen in Brazilië en Argentinië die na 2006 ontbost werden. In datzelfde jaar richtte BFA een duurzaamheidsplatform op met drie doelstellingen. De Belgische veevoedersector strijdt binnen dat kader net actief mee tegen de ontbossing.


• Een standaard creëren voor duurzame diervoederstromen in Europa
• Een betere valorisatie van de nevenstromen uit de voedingsindustrie en de biobrandstofindustrie in België
• De afhankelijkheid van de aanvoer van eiwitten van buiten de Europese Unie reduceren

In dit kader werden reeds heel wat concrete realisaties bereikt: BFA ontwikkelde in het kader daarvan een eigen duurzame sojastandaard, die volgens Nederlandse onderzoeksgroep Profundo tot de wereldwijde top vijf behoort. BFA investeert jaarlijks uitvoerig in duurzame sojacertificering en houdt met behulp van auditrapporten over duurzaam gecertificeerde soja de vinger aan de pols.

Bijkomend wordt ook geïnvesteerd in onderzoek: zo werden onderzoeksprojecten opgezet rond lokale sojateelt, betere valorisatie van nevenstromen (vb. vanuit de biofuel industrie, koolzaadschroot, …) en onderzoek naar nieuwe grondstofstromen (algen, zeewieren, insecten, reststromen van groenten- en fruit). Dit heeft reeds geresulteerd in de jaarlijkse valorisatie van 4 miljoen ton nevenstromen uit de lokale voedings- en brandstoffenindustrie (productie van aardappelen, zuivel, bloem, olie, koolzaadschroot en biobrandstof) met een reductie van het gebruik van sojaschroot tot gevolg.


Blijvende verbintenis naar verduurzaming
België staat al aan de absolute wereldtop op vlak van voedselveiligheid en duurzaamheid, maar toch wil de voedersector blijven inzetten op verduurzaming. BFA heeft het gebruik van soja voor 30% vervangen door onder andere koolzaadschroot (350.000 ton op jaarbasis). Toch blijft de import van duurzaam geteelde soja belangrijk: een groot deel van de landbouwgrond in België is enkel geschikt voor grasland, en op die manier wordt de hoeveelheid afval ingeperkt.
De associatie richtte ook het Feed Design Lab op in het Nederlandse Wanssum, een onderzoek- en educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming in de diervoersector. De hypermoderne testfabriek onderzoekt nieuwe manieren om nevenstromen uit de voedings- en biobrandstofindustrie te valoriseren.
BFA neemt ook de coördinatie waar van het Europese FEFAC congres 2020 in Antwerpen die de prioriteiten voor de Europese diervoederindustrie voor de volgende 10 jaar (2020-2030) moet vastleggen.