Omzendbrieven FAVV

15/12/2017

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan (versie 14)

29/06/2017

Omzendbrief inzake het gebruik van insecticiden in bedrijven die planten en plantaardige producten opslaan en verwerken

23/05/2017

Omzendbrief betreffende tolerantiewaarden voor geëtiketteerde gehaltes van vitaminen en mineralen in voedingssupplementen

Bijlage 1: Europese leidraad 

Bijlage 2: Guidance document tolerances : simplified summary table

Bijlage 3: Beslissingstabel voor tolerantiewaarden van nutriënten in voedingssupplementen met voorbeelden

Bijlage 4: Overzicht van de minimale en maximale gehalten van vitamines en mineralen in voedingssupplementen

02/05/2017

Omzendbrief met betrekking tot het verzenden en gebruik van melkproducten als diervoeder bij veehouders onder nationale voorwaarden

Bijlage 1Aanvraagformulier ‘Afwijking voor het in de handel brengen van melk die overeenkomstig nationale normen is verwerkt’

02/03/2017

Omzendbrief betreffende de invoer van producten bestemd voor het voederen van dieren, niet onderworpen aan de veterinaire controle

Bijlage 1Synthesetabel

16/11/2016

Omzendbrief betreffende claims gebruikt op de etikettering van diervoeder

29/08/2016

Omzendbrief betreffende de salmonellabestrijding bij fokpluimvee (versie 5)

02/08/2016

Omzendbrief met betrekking tot de invoer van producten bestemd voor het voederen van dieren, niet onderworpen aan de veterinaire controle.

25/02/2016

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan (versie 13)

25/03/2016

Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten (versie 4.1). Een versie met wijzigingen zichtbaar is hier beschikbaar.

13/08/2014

Omzendbrief met betrekking tot de directe droging van diervoeder (versie 1.0)

23/07/2014

Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn (versie 1.0)

21/03/2014

Omzendbrief betreffende de aanwezigheid van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in vitamines van Chinese origine met bestemming diervoeder (versie 1.0)

27/09/2013

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan (versie 11)

25/03/2013

Omzendbrief betreffende de controle op aflatoxine B1 in maïs bestemd voor diervoeding en voor humane consumptie en op aflatoxine M1 in melk bestemd voor humane consumptie (versie 2.0) 

16/01/2013

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector (versie 3)

Bijlage 1: Tabel met registraties – toelatingen – erkenningen die niet verbonden zijn aan dierlijke bijproducten
Bijlage 2: Tabel met registraties – toelatingen – erkenningen die verboden zijn met dierlijke bijproducten

11/01/2013

Omzendbrief betreffende de door het FAVV verleende erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties (versie 1.0)

Bijlage 1: Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een erkenning, toelating of registratie door het Agentschap
Bijlage 2: Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap
Bijlage 3: Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

11/01/2012

Omzendbrief betreffende noodmaatregelen voor de controle op niet-toegelaten GGO-rijst in Chinese producten (versie 1)

Uitvoeringsbesluit van de commissie van 22 december 2011 inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong in China en tot intrekking van Beschikking 2008/289/EG
Uitvoeringsbesluit van de commissie van 13 juni 2013 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China

05/12/2011

Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving van levende dieren en producten ingevoerd uit derde landen naar het Belgisch grondgebied (versie 1.0)

10/11/2011

Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd oor menselijke consumptie in België: vormvereisten – model (versie 1.1)

Handelsdocument voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten binnen de Europese Unie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009

28/06/2011

Omzendbrief betreffende de invoering van de principes van HACCP in de voedselketen (met inbegrip van de diervoedersector) (versie 1)

15/03/2011

Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders

05/11/2010

Omzendbrief betreffende de autocontrole van diervoeders (versie 1)

10/06/2010

Omzendbrief betreffende de bestrijding van Salmonella in diervoeders

26/04/2010

Omzendbrief betreffende pentachloorfenol in guarpitmeel afkomstig uit India

29/12/2009

Omzendbrief betreffende minerale oliën in zonnebloemolie afkomstig uit Oekraïne

29/12/2009

Omzendbrief betreffende nitrofuranen in schaaldieren afkomstig van India

24/11/2008

Omzendbrief betreffende additieven

21/11/2008

Omzendbrief betreffende melamine

Omzendbrief van 08/05/2009 betreffende de “versoepeling” van controles op melamine
Omzendbrief van 15/07/2009 betreffende de “versoepeling” van controles op melamine
Omzendbrief van 29/12/2009 betreffende melamine

 

16/11/2016

Omzendbrief betreffende claims gebruikt op de etikettering van diervoeder

Bijlage 1: Tabel met registraties – toelatingen – erkenningen die niet verbonden zijn aan dierlijke bijproducten

Belgische wetgeving
Europese wetgeving
Interessante links

Een algemeen overzicht van de Belgische diervoederwetgeving kan u hier raadplegen.

De Europese diervoederwetgeving hebben we voor u hier opgelijst.

Meer weten over de dierenvoederwetgeving? Hier hebben we enkele interessante links verzameld.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |