How to be a member?

Lid worden

Wil je zelf lid worden bij BFA?

Volg deze vijf eenvoudige stappen: 

Stap 1: Controleer of je aan de vereiste voorwaarden voor lidmaatschap voldoet en raadpleeg onze statuten

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

Stap 3: Vul het document verkoopcijfers in (nodig voor verkoopstatistieken en het bepalen van uw bijdrage)

Stap 4: Neem een kopie van uw FCA-certificaat (Feed Chain Alliance - voorheen GMP)

Stap 5: Stuur het aanvraagformulier, het document “verkoopcijfers” en kopie van uw FCA-certificaat per post naar BFA,  Gasthuisstraat 29, 1000 Brussel of per e-mail.

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het eerstvolgende Bestuursorgaan (de vergaderdata vind je hier). Een van onze medewerkers neemt vervolgens zo snel mogelijk contact op met bijkomende informatie. 


Voorwaarden lidmaatschap

Om lid te worden van BFA moet je volgens onze statuten:    
► een natuurlijk/rechtspersoon zijn, houder van een door de bevoegde overheid afgeleverde erkenning/registratie voor het in hoofdzaak fabriceren, invoeren of het laten fabriceren door een derde, van dierenvoeders en/of toevoegingsmiddelen;
► de huidige statuten en het Reglement van Inwendige Orde aanvaarden;
► over een certificaat FCA (of equivalent) en/of ACG (AutoControleGids, enkel voor Petfood en lokaas) beschikken;
► aanvaard worden door het Bestuursorgaan;
► de bijdrage betalen in de door het Bestuursorgaan vastgestelde termijn;
► aan de vereniging het eigendomsrecht erkennen over de informatie die BFA aan haar leden doorstuurt en deze niet verder verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de vereniging.

Meer informatie over de voorwaarden en tarieven vind je hier.

Steunend lid?

Ben je geen diervoederfabrikant maar wil je toch lid worden van BFA? Wij voorzien de mogelijkheid om steunend lid te worden van BFA. Vraag vrijblijvend informatie opvragen via het BFA-secretariaat.


Update: 27/12/2022

List of members

All location units of our members are alphabetically mentioned at the member list

Assembly of members

All the location units of our members are being included alphabetically  in the list of members. 

Sales reports

Members can enter their sales reports here.

The sales statistics that are drawn up by this numbers can be found here.