Plate-forme ASRA

Sorry, this information is not available in English. Please choose either the Dutch or French version to continue.

 

Sources alternatives de protéines

Les autorités publiques soutiennent la BFA dans la réalisation des deux missions restantes de la Plate-forme ASRA:

1) Promouvoir les protéines locales (lisez européennes)

2) Promouvoir les sources protéiques alternatives

Pour ce faire, une deuxième Plan d’action sources protéiques alternatives a été élaborée ainsi qu’une Note cadre pour acompagner le Plan d’action.

Circulaire voedselketen

In 2017 ging ‘Vlaanderen Circulair’ van start met als doel de transitie naar de circulaire economie in Vlaanderen te realiseren tegen 2050. De huidige Vlaamse Regering zet het traject verder met Ministers Demir en Crevits aan het roer.

Als onderdeel van Vlaanderen Circulair werd er dit jaar het project ‘circulaire voedselketen’ opgezet waarbij we via circulariteit binnen de agro-voedselketen duurzaamheid willen bevorderen. Als diervoedersector zetten we al jaren in op circulariteit door gebruik te maken van nevenstromen en zo efficiënt mogelijk nutriënten in te zetten. Ook in de toekomst zal de sector deze weg blijven volgen. Er werden dan ook verschillende acties hierrond opgenomen in ons duurzaamheidscharter ‘3D in 12 stappen’.

 

Voedselcoalitie

Lokale voeding is door de coronacrisis de afgelopen maanden maatschappelijk opnieuw een belangrijk thema geworden. Vlaams Minister van Landbouw en Voeding, mevrouw Hilde Crevits, wil van die tendens gebruikmaken om tot een echte voedselstrategie te komen in Vlaanderen. Daarom werd het project Vlaamse Kost gelanceerd waarbij een maatschappijbreed debat zal worden gehouden over hoe we onze voedseleconomie willen uitbouwen in de toekomst. Om een voedselverhaal te maken dat langetermijneffecten kan hebben, vindt minister Crevits samenwerking met partners cruciaal. Daarom stelt ze een voedselcoalitie samen waarvan BFA deel uit maakt.