Welkom bij BFA - Belgian Feed Association

De Belgian Feed Association, heeft als missie de belangen van haar leden te behartigen en te streven naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame diervoederproductie.

De 136 leden van BFA (kern- en diervoederfabrikanten) vertegenwoordigen zo’n 95% van de nationale productie. Mengvoederfabrikanten maken gebruik van hoogwaardige voedermiddelen en valoriseren jaarlijks rond de 3,4 miljoen ton bijproducten van o.a. de voedings- en biobrandstofindustrie die anders op de afvalberg zouden terechtkomen.