Arbeidsveiligheid

Ook in onze sector moet zeker aandacht besteed worden aan arbeidsveiligheid. BFA heeft daarom het handboek ‘Arbeidsveiligheid’ ontwikkeld, waarmee haar leden zich in orde kunnen stellen met de huidige wetgeving inzake arbeidsveiligheid & welzijn op het werk.

Als mengvoederfabrikant kunt u de documenten heel gemakkelijk personaliseren en als gebruiksinstrument toepassen in uw bedrijf. Teneinde zo volledig mogelijk te zijn, werden onderstaande werkdocumenten uitgewerkt in samenwerking met een gespecialiseerd bureau.

Neem ook zeker een kijkje op de website van het  Belgian Safe Work Information Center  (BeSWIC), een onderdeel van het Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

 

Handboek Arbeidsveiligheid voor de Mengvoedersector

In 2021 lanceerde BFA een gloednieuw handboek ‘Arbeidsveiligheid’.
Samen met het extern bureau DORO Industrial Safety werd het bestaande handboek grondig herbekeken.

Verscheidene nieuwe hoofdstukken werden toegevoegd, andere werden aangevuld of aangepast in lijn met de huidige wetgeving. Bij de update van het handboek werd er rekening gehouden met de campagneresultaten uit 2019 van de Antwerpse arbeidsinspectie en met de praktische kennis van de Task Force arbeidsveiligheid. De inhoudstafel van het handboek kan u hier raadplegen.


Bestellen (pdf formulier)

Code-95 opleiding

Alle beroepschauffeurs moeten volgens de wetgeving (KB 4/05/2007 verplichte bijscholing Vakbekwaamheid Chauffeur C en D) voldoen aan de ‘basiskwalificatie vakbekwaamheid’ of de ‘Code 95’. In de praktijk wil dit zeggen dat chauffeurs elke 5 jaar 35 uur scholing dienen te volgen om de geldigheid van hun rijbewijs C/D te verlengen.

De modules die standaard worden aangeboden zijn zeer algemene vormingen. Daarom heeft BFA het initiatief genomen om op zoek te gaan naar een lesgever die een cursus kan aanbieden specifiek voor de diervoedersector.  Hierbij zijn we op Ways Europe gestoten, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het geven van opleidingen voor de transportsector. Sinds 2022 bieden we samen de cursus ‘Kundig in het lossen’ aan. De cursus is erop gericht om diervoederchauffeurs in theorie en praktijk de kneepjes van het vakkundig lossen verder bij te brengen. Zo wordt er diep ingegaan op allerlei producten en hun eigenschappen, de principes van het lossen en wordt er veel geoefend in de praktijk. Daarbij worden moeilijke situaties gesimuleerd zoals het vastlopen van het product in de losbuis.

De eerste vormingsdagen hebben plaatsgevonden en de signalen van onze leden zijn zeer positief. Als u ook wel deelnemen aan de cursus bekijk dan deze brochure of contacteer Ways Europe.

Last update: 15/06/2022

Ketenoverleg

Lees meer over de gedragscode en de werkgroep duurzaamheid van het Ketenoverleg.

Antibiotica

BFA werkte eveneens een actieplan antibioticareductie uit.

Onderzoek

Deze pagina handelt over onderzoek in onze sector.