Arbeidsveiligheid

In de diervoedersector wordt er veel aandacht besteed aan arbeidsveiligheid. Om haar leden te helpen zich in orde te stellen met de wetgeving rond arbeidsveiligheid & welzijn, ontwikkelde BFA het handboek ‘Arbeidsveiligheid’.

In 2021 werd het bestaand handboek grondig herbekeken, in samenwerking met het extern bureau DORO Industrial Safety. 

Verscheidene nieuwe hoofdstukken werden toegevoegd, andere werden aangevuld of aangepast in lijn met de huidige wetgeving. Bij de update van het handboek werd er rekening gehouden met de campagneresultaten uit 2019 van de Antwerpse arbeidsinspectie en met de praktische kennis van de Task Force arbeidsveiligheid. Als diervoederfabrikant kun je de documenten gemakkelijk personaliseren en als gebruiksinstrument toepassen in je bedrijf.  

Meer informatie

Raadpleeg hier de inhoudstafel van het handboek. Wil je het handboek bestellen, gebruik dan dit formulierNeem ook zeker een kijkje op de website van het Belgian Safe Work Information Cente(BeSWIC), een onderdeel van het Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Opleidingen beroepschauffeurs

Alle beroepschauffeurs moeten volgens de wetgeving (KB 4/05/2007 verplichte bijscholing Vakbekwaamheid Chauffeur C en D) voldoen aan de ‘basiskwalificatie vakbekwaamheid’ of de ‘Code 95’. In de praktijk wil dit zeggen dat chauffeurs elke 5 jaar 35 uur scholing dienen te volgen om de geldigheid van hun rijbewijs C/D te verlengen.

De modules die standaard worden aangeboden zijn algemene vormingen. Daarom heeft BFA het initiatief genomen om op zoek te gaan naar een lesgever die een cursus kan aanbieden specifiek voor de diervoedersector

Cursus 'Kundig in het lossen'

Hierbij zijn we op Ways Europe gestoten, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het geven van opleidingen voor de transportsector. Sinds 2022 bieden we samen de cursus ‘Kundig in het lossen’ aan. De cursus is erop gericht om diervoederchauffeurs in theorie en praktijk de kneepjes van het vakkundig lossen bij te brengen. Zo wordt er dieper ingegaan op allerlei producten en hun eigenschappen, de principes van het lossen en wordt er veel geoefend in de praktijk. Daarbij worden moeilijke situaties gesimuleerd zoals het vastlopen van het product in de losbuis.

Last update: 15/06/2022


De eerste vormingsdagen hebben plaatsgevonden en de signalen van onze leden zijn zeer positief. Als je wilt deelnemen aan de cursus, bekijk dan deze brochure of contacteer Ways Europe.


Ketenoverleg

Lees meer over de gedragscode en de werkgroep duurzaamheid van het Ketenoverleg.

Antibiotica

BFA werkte eveneens een actieplan antibioticareductie uit.

Onderzoek

Deze pagina handelt over onderzoek in onze sector.