Arbeidsveiligheid

Ook in onze sector moet zeker aandacht besteed worden aan arbeidsveiligheid. BFA heeft daarom een aantal documenten ontwikkeld, waarmee haar leden zich in orde kunnen stellen met de vigerende wetgeving inzake arbeidsveiligheid & welzijn op het werk. Als mengvoederfabrikant kunt u de documenten heel gemakkelijk personaliseren en als gebruiksinstrument inlassen in uw beleid. Teneinde zo volledig mogelijk te zijn, werden onderstaande werkdocumenten uitgewerkt in samenwerking met een gespecialiseerd bureau.

Neem ook zeker een kijkje op de website van het  Belgian Safe Work Information Center  (BeSWIC), een onderdeel van het Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

 

Handboek Arbeidsveiligheid voor de Mengvoedersector

BFA werkte een handboek arbeidsveiligheid uit voor de mengvoedersector, waarin volgende hoofdstukken aan bod komen:
   • Hoofdstuk 1: Valgevaar
   • Hoofdstuk 2: Betreden van besloten ruimtes
   • Hoofdstuk 3: Arbeidsmiddelen
   • Hoofdstuk 4: Elektrische installaties
   • Hoofdstuk 5: Periodieke controles en nazichten
   • Hoofdstuk 6: Onthaal en begeleiding
   • Hoofdstuk 7:  Werken met externen
   • Hoofdstuk 8: Overige aandachtspunten

 Bedrijven die het handboek reeds hebben aangekocht, kunnen de werkfiches en bijlagen via bijgaand worddocument downloaden. Om een bepaalde bijlage terug te vinden, kunt u op naam van de bijlage zoeken door middel van "CTRL-F".


Bestellen

Ketenoverleg

Lees meer over de gedragscode en de werkgroep duurzaamheid van het Ketenoverleg.

Antibiotica

BFA werkte eveneens een actieplan antibioticareductie uit.

Onderzoek

Deze pagina handelt over onderzoek in onze sector.