Convenant Gemedicineerde Voeders

BFA en het FAVV ondertekenden op 28 september 2016 het aangepaste convenant gemedicineerde voeders. Deze nieuwe versie bevat o.a. de bijkomende maatregelen die vanuit de mengvoedersector genomen worden in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De dierlijke sector werkt al meerdere jaren aan een verantwoord antibioticagebruik. Zo onderschreven verschillende partners, waaronder de mengvoedersector, de doelstellingen van AMCRA om het antibioticagebruik tegen 2020 te halveren in de hele sector van de dierlijke productie. Daarnaast zou tegen 2017  (met 2011 als referentiejaar) de productie van gemedicineerde voeders met antibiotica moeten halveren. BFA besliste daarom om extra maatregelen te nemen, die nu ook zijn opgenomen in het nieuwe Convenant Gemedicineerde Voeders.

De eerste versie van het Convenant Gemedicineerde voeders werd ondertekend in januari 2013. Centrale punt hierin was een uitdoving tegen eind 2013 van het gebruik van de hoofdmenger voor de productie van gemedicineerde voeders (met uitzondering van ontworming en gekorrelde konijnenvoeders). Daarnaast voorziet het convenant nog andere punten zoals verslepingstoleranties tijdens en na de uitdovingsfase, beheersmaatregelen, monitoring, enz.  

 Bijlage II van het convenant in ppb
 Inventarisatie detectielimieten (LOD)
 BFA-leden die mandaat verleend hebben


 Lijst individuele engagementsverklaring (update 17/05/2017)
 Lijst FAVV (binnenkort beschikbaar)

 BMP Gemed. voeders 

 

 

Convenant Zink

Meer informatie over het Convenant Zink kan u hier lezen.