Convenant Gemedicineerde Voeders

BFA en het FAVV ondertekenden op 21 april 2021 het aangepaste convenant gemedicineerde voeders. Deze nieuwe versie bevat o.a. enkele praktische aanpassingen, de antibioticum reductiedoelstelling naar 2024 toe en een volledige update van de terminologie naar analogie met de nieuwe Europese verordening 2019/4. 

Dierlijke sector werkt aan verantwoord antibioticagebruik 

De dierlijke sector werkt al meerdere jaren aan een verantwoord antibioticagebruik. Zo onderschreven verschillende partners, waaronder de diervoedersector, de doelstellingen van AMCRA om het antibioticagebruik tegen 2020 te halveren in de hele sector van de dierlijke productie. Daarnaast moest tegen 2017 (met 2011 als referentiejaar) de productie van gemedicineerde voeders met antibiotica halveren. Deze doelstelling werd intussen al ruimschoots behaald. BFA besliste daarnaast om extra maatregelen te nemen, deze zijn opgenomen in het Convenant Gemedicineerde Voeders.

Convenant Gemedicineerde voeders

De eerste versies van het Convenant Gemedicineerde voeders werden ondertekend in 2013 en 2016. Centrale punt hierin was o.a. een uitdoving tegen eind 2013 van het gebruik van de hoofdmenger voor de productie van gemedicineerde voeders (met uitzondering van ontworming en gekorrelde konijnenvoeders). Daarnaast voorziet het convenant nog andere punten zoals verslepingstoleranties tijdens en na de uitdovingsfase, beheersmaatregelen, monitoring, enz.  

BFA-leden die mandaat verleend hebben (update: 26/01/2024)                          


 BMP Gemed. voeders