Studie ILVO: netto eiwit efficiëntie dierlijke productie

Niet alle eiwitten die dieren opeten, kunnen ook direct door de mens gegeten worden. In de discussie omtrent duurzaamheid van dierlijke productie is het belangrijk hiermee rekening te houden. 

Daarom heeft BFA aan ILVO een onderzoeksopdracht toegekend. Ook Boerenbond en ABS participeren in deze studie. In het project wordt de netto bijdrage van de Belgische veehouderij aan de eiwitvoorziening voor de mens geëvalueerd voor 3 diersoorten: pluimvee, varkens en rundvee.

De doelstelling van dit project is om naast de totale bruto eiwit efficiëntie ook de eetbare netto eiwitefficiëntie van varkens, pluimvee en rundvee te bepalen. 

Voor de netto efficiëntie wordt de hoeveelheid eetbaar eiwit aangeleverd door het dier (zoals in vlees, melk, eieren, bloed, vet en gelatine) gedeeld door de hoeveelheid eetbaar eiwit opgenomen door het dier via het voeder. Eetbaar eiwit wordt gedefinieerd als het aandeel eiwit dat rechtstreeks kan geïncorporeerd worden in de menselijke voeding. Op die manier kan berekend worden of een dier een netto producent is van eiwit (er wordt dus meer eetbaar eiwit geproduceerd dan opgenomen.

Resultaten

Dit topic is onderdeel van het duurzaamheidscharter en over de resultaten zal pas gecommuniceerd worden tijdens het XXIX FEFAC congres.