Systèmes de qualité internationaux

En plus de la sécurité alimentaire, la qualité joue également un rôle clef dans notre secteur. Il y d'abord eu l'interchangeabilité avec GMP+ et au fil des années, la BFA a encore signé d'autres contrats avec des systèmes de qualité internationaux, dont vous trouverez un aperçu ci-dessous.

 

FEFAC - European Feed Manufacturers Federation

FEFAC is de European Feed Manufacturers’Federation. BFA maakt deel uit van de Raad van Bestuur, maar is ook actief in heel wat werkgroepen. Zo zijn er bv. het Director’s College, het Feed Safety Management Committee, het Sustainability Committee, het Premix Committee, het Industrial Compound Feed Committee, de taskforce biosecurity, de taskforce African Swine Fever, etc.

FEFAC is een belangrijke internationale partner: naast wetgeving wordt immers ook het maatschappelijk debat steeds meer Europees gestuurd.

QS - Qualität und Sicherheit

Duitsland is een belangrijk exportland voor mengvoeders en grondstoffen. Daarom bestaat er al sinds 2004 een uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen QS, BFA en OVOCOM. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd, zodat Belgische mengvoederfabrikanten aan QS-bedrijven kunnen leveren zonder bijkomende audit.

Om als FCA-gecertificeerde onderneming diervoeders aan een QS-gecertificeerde onderneming te leveren, moet je geregistreerd zijn in de QS databank. Let op: deze verplichting geldt ook voor FCA-gecertificeerde transporteurs die producten vervoeren in opdracht van een FCA-gecertificeerde onderneming! 

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure in het QS-systeem vind je hier. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@q-s.de. De aanvullende overeenkomst (ENG) vind je hier

GMP+ International

GMP+ International is de Nederlands eigenaar en beheerder van certificatieschema's voor diervoeder. 

Als beheerder van de nationale bemonsteringsplannen voor de Belgische diervoederindustrie, wisselen BFA en GMP+ International jaarlijks monitoringsresultaten uit met elkaar. 

Tussen OVOCOM en GMP+ International werd ook een uitwisselbaarheidsovereenkomst gesloten. NZO - Nederlandse Zuivel Organisatie

Zuivelondernemingen in Nederland verlangen van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoer afnemen van bedrijven die aan volgende eisen voldoen:

- Met alle relevante activiteiten aangesloten zijn bij Securefeed (daarmee ook beschikken over het GMP+ FSA (voedselveiligheid certificaat of gelijkwaardig) of gelijkwaardig systeem (bijv. FCA Standard).

- Beschikken over het GMP+ FRA M103 certificaat (verantwoorde soja) of gelijkwaardig.

- Over een productaansprakelijkheidsverzekering beschikken die voldoet aan de gestelde eisen. Meld je aan bij BFAvoor een toetsingsprocedure.

Diervoerbedrijven die aan deze drie eisen voldoen kunnen zich melden bij toetsingavbgmailcom voor plaatsing op de Witte Lijst

KAT - Duits kwaliteitssysteem voor eieren

Duitsland hanteert een specifiek kwaliteitssysteem voor eieren, namelijk Verein für kotrollierte alternative Tierhaltungsformen of kortweg KAT. Om te kunnen voldoen aan de KAT-vereisten, moeten deelnemende fabrikanten de KAT gids volgen en een bijhorende verificatie audit laten uitvoeren op het bedrijf. Vanaf 2021 is het mogelijk om als KAT-fabrikant deel te nemen aan het KAT-luik binnen het sectoraal bemonsteringsplan. Zo voldoet men ook aan het vereiste bemonsteringsschema van KAT voor eindvoeders. 

Hier
 vind je een overzicht van deelnemers (diervoederfabrikanten) aan het KAT-systeem. 

Cahiers des charges

Les informations relatives aux cahiers des charges établis par la BFA sont disponibles ici.

Exportation

La BFA est là aussi pour vous aider dans les dossiers d'exportation. Découvrez ici plus de détails.

Assurances

Vous voulez en savoir plus sur les assurances de la BFA? Alors rendez-vous sous cette rubrique.