Lastenboek plantaardig

Op vraag van de distributie heeft BFA het lastenboek “de productie en levering van plantaardig mengvoeder” (kort Lastenboek Plantaardig) opgesteld. Doel hiervan is de werkwijze beschrijven voor de productie en de levering van plantaardige mengvoeders. Met andere woorden geeft dit lastenboek de vereiste voorwaarden aan bij de productie van plantaardig mengvoeder.

De controles in het kader van het lastenboek plantaardig zijn eveneens vervat in de analyses van BFA’s bemonsteringsplan. Daarnaast vindt er net zoals bij het sectoraal bemonsteringsplan een jaarlijkse audit plaats, uitgevoerd door certificatie-instellingen (OCI’s) die erkend zijn door OVOCOM vzw voor de FCA-certificering (luik “productie van mengvoeders”) en die een overeenkomst getekend hebben met BFA voor de uitvoering van dit lastenboek. Meer details over deze audits leest u eveneens in het lastenboek versie 3.3. Raadpleeg ook de versie 3.3 met wijzigingen zichtbaar ten opzichte van de vorige versie.

De attesten van de OCI’s zijn 1 jaar geldig. Hieronder vindt u de lijst van geattesteerde bedrijven voor de productie van plantaardige mengvoeders, alsook de lijst van erkende OCI’s en auditoren.

 

Deelnemen aan het lastenboek is heel eenvoudig: stuur een schriftelijke aanvraag op via analyses@bfa.be en u ontvangt de nodige instructies.

 Deelnemers (geattesteerde bedrijven) aan het lastenboek 'De productie en levering van plantaardig mengvoeder'
 Aangemelde bedrijven aan het lastenboek 'De productie en levering van plantaardig mengvoeder'
 Lijst erkende OCI’s en auditoren lastenboeken plantaardig – HFA (update 07/2021)

 Bijlage 4: Verklaring betreffende de verkoop van plantaardige toevoegingsmiddelen/voormengsels

 

Lastenboek Healthy Farming Association

In september 2014 werd het Belgische lastenboek HFA (Healthy Farming Association) gelanceerd. Dit lastenboek heeft voornamelijk als doel de gezondheid van bodem, dieren en mensen te verbeteren via een verhoogde toediening van omega 3 vetzuren.

Ook hier zijn de controles binnen het lastenboek opgenomen in BFA's bemonsteringsplan, met specifieke aandacht voor de bepaling van het vetzuurprofiel in mengvoeders.

Hieronder vindt u de lijst van erkende OCI’s en auditoren.

Lijst erkende OCI’s en auditoren lastenboeken plantaardig – HFA (update 07/2021)

Internationaal

Om te weten te komen met welke internationale instanties BFA samenwerkt, klikt u hier.

Export

BFA helpt u graag bij uw exportdossiers, klik hier voor meer informatie.

Verzekeringen

Geïnteresseerd in de verzekeringen die BFA aanbiedt? Klik dan hier.