Mengvoederprijstendensen

De prijsnoteringen van de grondstoffen worden internationaal en nationaal genoteerd, wat de transparantie bijzonder groot maakt.

Sinds 01/01/2010 werd gestart met een hernieuwde lijst van 11 mengvoederfabrikanten (waardoor 60% van het geproduceerde volume gedekt wordt). Voor volgende categorieën werden de prijzen genoteerd:
   • biggenmeel, zeugenmeel, vleesvarkensmeel;
   • legmeel, vleeskippenmeel,
   • melkveevoeder, vleesveevoeder, kalverkunstmelk
   • paardenvoeder

Voor elk type mengvoeder wordt bij elke mengvoederfabrikant de prijs genoteerd van de commercieel meest verkochte formule. Er wordt tevens rekening gehouden met kwantumkortingen. Deze noteringen worden maandelijks bijgehouden, zodanig dat tendensen kunnen worden opgevolgd. Rekening houdend met schaalgrootte, wordt een gemiddelde korting op de genoteerde prijs toegepast. De korting is verschillend per type voeder en is een gemiddelde van hetgeen toegepast wordt door de fabrikanten.

 In bijgevoegd document (versie 07-2020kan u volgende grafieken terugvinden:

Evolutie van de indexen: grondstoffen en vleesvarkensvoeder (Index voortschrijdend gemiddelde over zes maanden; Index 100 = gemiddelde)
Prijzen vleesvarkensvoeders (meel) - indexen (met en zonder korting)

Let op: Sinds 01/05/2016 zijn deze grafieken opgesplitst in 2 delen om de leesbaarheid te behouden wegens continue aanvulling van gegevens.

 Evolutie van de mengvoederprijzen met korting: indexen (versie 07-2020) 

 Evolutie voor de pluimveesector (versie 07-2020)
 Evolutie voor de varkenssector (versie 07-2020) 
 Evolutie voor de rundveesector (versie 07-2020) 

Let op: Sinds 01/05/2016 zijn deze grafieken opgesplitst in 2 delen om de leesbaarheid te behouden wegens continue aanvulling van gegevens.

Vanaf 1 januari 2015 zal de prijsnotering van de mengvoeders zich (meer) aansluiten bij de LEI-notering van Nederland. We hebben vastgesteld dat de BFA-mengvoederprijsnotering regelmatig vergeleken wordt met de LEI-notering. Eigenlijk is dit bijzonder moeilijk omdat beide noteringen op een verschillende wijze tot stand komen. Immers tot nog toe hanteerde BFA een rekenkundig gemiddelde van de mengvoederprijzen met een gemiddelde korting (het LEI hanteert een gewogen gemiddelde van een voeder met gelijke samenstelling). Daarom zijn we overgeschakeld (net als bij het LEI) naar een gewogen gemiddelde van de mengvoederprijzen enerzijds en naar het inrekenen van een individuele korting (tot eind december 2013 wordt gewerkt met een gemiddelde korting die gelijk is voor elke fabrikant). Waar echter de Belgische mengvoederprijs nog zal verschillen van de LEI-systematiek is dat in België geopteerd wordt voor een voeder dat niet noodzakelijk dezelfde samenstelling heeft. Aldus wordt de realiteit van het veld het best weerspiegeld.
Om de tendens toch te behouden zal het nieuwe systeem met terugwerkende kracht toegepast worden op de mengvoederprijzen vanaf januari 2014.
 

AMIS Market Monitor

Via deze link vindt u het maandelijkse overzicht van de AMIS (Agricultural Market Information System) statistieken betreffende de markten voor tarwe, maïs, rijst, en soja.

 

Marktinformatie Granen – Dierlijke producten

Granen

BFA ontvangt tweewekelijks een update met betrekking tot de evolutie van de prijzen in de graansector. De verslagen van het beheerscomité granen kunt u hier terugvinden.

Onze leden vinden de bijlagen van de laatste vergadering eveneens hieronder terug.

Bijlagen 19/12/2019

 Marktsituatie granen - 19/12/2019 (In het Engels)

 Voorspellingen en balans granen - 19/12/2019 (In het Engels)

 Situatie Oliehoudende granen - 19/12/2019(In het Engels)


Dierlijke producten

BFA ontvangt eveneens de stand van zaken met betrekking tot de evolutie van de marktprijzen voor dierlijke producten (rundvlees, pluimvee en varkensvlees). De verslagen van de verschillende comités kunnen hier geraadpleegd worden. Onze leden vinden hieronder een overzicht van de bijlagen van de laatste vergadering.

Bijlagen 26/06/2020

 Sector Rundvlees - 26/06/2020 (Vlaanderen)

 Sector Rundvlees - 26/06/2020 (EU) 

 Marktoverzicht van de varkenssector - 26/06/2020 (Vlaanderen)

 Marktoverzicht van de varkenssector - 26/06/2020 (EU)

 Marktoverzicht van de pluimveesector - 26/06/2020 (Vlaanderen)

 Marktoverzicht van de pluimveesector - 26/06/2020 (EU)

 Marktoverzicht van de eierensector - 26/06/2020 (EU)

Consumptie- en landbouwprijzen in april en mei

Tijdens de werkgroep Prijzen Covid-19 van de FOD Economie werden voor de tweede keer de prijsevoluties van de consumptie- en landbouwprijzen besproken. Na het wegvallen van het verbod op promoties, bleven de consumptieprijzen van de levensmiddelen in mei stabiel (0.01% t.o.v. april). Opmerkelijk is de prijsevolutie voor lam en schapenvlees (-5,3% t.o.v. +6,7% in april) en deze voor rundsvlees (-1,3% t.o.v. +3,2% in april). De varkenskarkassen daalden in de periode 9/3 t.e.m. 1/6 maar liefst 20%. Tussen 18/5 en 1/6 was er wel stijging van 10% door de aantrekkende export naar China. De mei-inflatie voor varkenskarkassen bedroeg -8,7% i.t.t. +9,8% voor varkensvlees en +5% voor charcuterie. Voor de rundskarkassen (AS2) zagen we een opmerkelijke stijging van 9,8% tussen 3/5 en 14/6.

U kunt de volledige presentatie hier terugvinden.


Interessante links

Hieronder vindt u enkele interessante links in verband met marktprijzen.

   • ABC-prijs (pluimveeprijzen): www.pluimveebeurs.com/index.php?link=showprice&trade_id=50&ppid=3890

   • BIRB (wekelijkse marktberichten): www.birb.be

   • Plerin (varkensprijzen): www.marche-porc-breton.com

   • Vleuten (varkensprijzen): www.varkensveiling.nl/handel

   • Rundvleesindex: https://economie.fgov.be/nl/vereenvoudigde-ratio-van-het

   • Varkensindex: https://economie.fgov.be/nl/varkensindex

 

BFActs

Wenst u de Beme.Flash te raadplegen? Klik dan hier.

Jaarverslagen

De (statistische) jaarverslagen van BFA kan u hier terugvinden.

Draaiboeken

De draaiboeken die BFA heeft opgesteld voor haar leden kan u hier vinden.

V&A

Hier vindt u een overzicht van de verschillende V&A's op onze website.