Nieuws

Nieuws

Persbericht Algemene Vergadering 2021

30/09/2021

Belgische diervoedersector groeit in 2020 en legt sterke focus op duurzaamheid

24/06/2021

Belgische diervoedersector op weg naar 100% duurzame soja

In 2030 staat er tegenover iedere ton soja die door Belgische diervoederfabrikanten gebruikt wordt ook een duurzaamheidscertificaat. Dit is het engagement van de Belgische diervoedersector. De Belgian Feed Association (BFA) en haar leden hebben hierin reeds belangrijke stappen gezet: in 2020 werden 424.000 duurzame sojacertificaten aangekocht, goed voor 56% van het totale verbruik. Dit dekt ruim de hoeveelheid sojaschroot bestemd voor dierlijke producten op de Belgische markt. Deze duurzaamheidscertificaten voldoen aan de Europese richtlijnen en staan wereldwijd in de top 5.

Lees het persbericht
16/04/2021

Uitbraak aviaire influenza H5N5 in West Vlaanderen - fase 3 van BFA hoofdprotocol van kracht

In een pluimveebedrijf te Menen (West-Vlaanderen) is een officieel geval van vogelgriep bevestigd. Het gaat om een braadkippenbedrijf waar de stam H5N5 werd aangetroffen en men vermoedt dat de besmetting van wilde vogels komt.

Het betrokken bedrijf werd als haard verklaard en is ondertussen geruimd.

Rond het bedrijf zijn een 3 km zone (beschermingsgebied) en een 10 km zone (toezichtsgebied) afgebakend. Voor alle details per zone kunt u ook de website van het FAVV raadplegen.

Gezien deze uitbraak is vanaf 27/11 fase 3 van het BFA-bioveiligheidsprotocol van toepassing.  Meer details op onze pagina Vogelgriep.

27/11/2020

Laag gehalte mycotoxines in Maïsoogst 2020

Het mycotoxinegehalte in de maïsoogst is dit jaar opnieuw laag. Fegra en BFA, de Belgische federaties van respectievelijk de graanhandel en diervoeders, voerden ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in maïs na de oogst te bepalen (als vroege waarschuwing of ‘Early Warning’). Voor het verzamelen van de data konden Fegra en BFA rekenen op hun eigen bemonsteringsplannen alsook aanvullende info van BFA-leden.

Lees hier het persbericht en het rapport.  

26/11/2020

Belgische diervoedersector beperkt gebruik antibiotica

In het kader van de Antibiotic Awareness Week van 18 tot 24 november 2020, wil BFA haar doelstelling benadrukken om tegen 2024 75% minder antibiotica te gebruiken in gemedicineerde diervoeders t.o.v. referentiejaar 2011. Meer nog, tegen 2030 streeft de Belgische diervoedersector ernaar antibiotica in gemedicineerde voeders volledig uit te faseren. Samen met haar leden onderneemt BFA acties om deze doelstelling te halen. Daarnaast zet BFA zich ook, samen met andere stakeholders in de sector, in om het totale antibioticagebruik in de dierlijke productiesector te verminderen. Lees het persbericht hier
20/11/2020

Nieuwe lockdown vanaf 01/11/2020 om middernacht

Elke onderneming moet telewerk invoeren waar mogelijk. Dat werd bepaald in de maatregelen die de federale overheid afkondigde op 30 oktober. (U kunt de laatste versie van het Ministeriëel Besluit op deze pagina terugvinden.)  Niet-essentiële verplaatsingen blijven wel toegelaten, behalve tijdens de avondklok. Ook werknemers in niet-essentiële bedrijven die toch naar kantoor komen, hebben een attest nodig. 

Handelszaken die goederen verkopen, mogen enkel fysiek open blijven als ze in hoofdzaak essentiële producten verkopen. Het gaat enkel om de volgende handelszaken:

► de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; onde rvoedinsgwinkels wordt verstaan: chocolatiers, wijnhandels, theewinkels, broodjeszaken, ... uiteraard steeds zonder consumptie ter plaatse. Ambulante voedinsgkramen (kippenkramen, foodtrucks, ...) zijn niet toegelaten, behalve op de markt.
► de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;
► de dierenvoedingswinkels;
► de kranten- en boekenwinkels;
► de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
► de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
► de winkels voor medische hulpmiddelen;
► de doe-het-zelfzaken, maar enkel voor materialen om werken uit te voeren in huis of in de tuin
► de tuincentra en boomkwekerijen;
► de bloemen- en plantenwinkels;
► de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
► de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
► de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
► de winkels voor schrijf- en papierwaren


Update 01/11/2020

01/11/2020
Corona
Covid-19
lockdown

Update 19/10/2020: Verplicht certificaat nodig in Frankrijk!

👉 Voor werknemers hoeft de werkgever alleen het "Bewijs beroepsreis" in te vullen. De werkgever bepaalt de duur van het attest.
👉 "Plaatsen waar beroepsactiviteit wordt uitgeoefend", moet niet worden ingevuld voor chauffeurs.
👉 Zelfstandigen moeten het certificaat "Uitzonderlijk reisbewijs" invullen en het eerste vakje aanvinken.

8 departementen hebben een avondklok ingevoerd in Ile-de-France (Parijs, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne en Val d ' Oise) en in Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier en Toulouse voor een periode van zes weken.


Meer info: Ministerie van Binnenlandse Zaken van Frankrijk

19/10/2020
Corona
Covid-19
Frankrijk

Publieke consultatie omzetting VLAREM III

In 2014 werd door de Europese Commissie het startschot gegeven voor het herzien van de Best Available Techniques Reference (BREF) document voor de Food, Drink and Milk sector. Vijf jaar later is de herziening afgelopen waarna de definitieve versie gepubliceerd werd op 4 december 2019 in het publicatieblad van de Europese Unie. Hierbij de link naar het besluit.

De publicatie van deze BREF-studie heeft tot gevolg dat alle GPBV-bedrijven 4 jaar na publicatie de Best Beschikbare Technieken (BBT) die in de studie worden opgenomen moeten implementeren in het bedrijf. Naast enkele algemene BBT’s worden er in het document ook enkele BBT’s opgenomen die specifiek gelden voor de diervoedersector.

De Europese regelgeving wordt nadien door nationale overheden omgezet, voor Vlaanderen betekent dit naar VLAREM III-wetgeving. Het departement omgeving van de Vlaamse overheid heeft hiervan een eerste versie uitgewerkt. Vanaf begin augustus zal het mogelijk zijn om hierop opmerkingen te geven via een publieke consultatie en dit gedurende 6 weken.

Diervoederproducenten vallen onder de scope van GPBV indien zij voldoen aan de voorwaarden vermeld in rubriek 45.16 van bijlage 1 van het VLAREM.
12/08/2020

Fields of Europe is nu live!

Samen met enkele andere organisaties en bedrijven heeft BFA aan de European Food and Feed Sourcing Standard gewerkt. De standaard heeft in tussentijd de naam Fields of Europe gekregen. Meer informatie over het inhoudelijke van de standaard is te lezen op de website fieldsofeurope.org.

Van 21 juli tot 15 september wordt er een publieke consultatie georganiseerd. Bedrijven uit de humane voeding en dierlijke sector worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen zodat de standaard verder verbeterd kan worden. Via deze link kan u deelnemen.

 

24/07/2020

Volledig binnenlands gebruik soja voldoet aan FEFAC Soy Sourcing Guidelines

Vorige week werd er door de internationale organisatie 'Initiatief Duurzame Handel' (IDH) de Europese Soy monitor voor het kalenderjaar 2018 gepubliceerd. 

De monitor heeft tot doel om zowel op Europees als op nationaal niveau het duurzaam gebruik van soja binnen de diervoedersector te inventariseren.  Hierbij wordt er bekeken hoeveel van het sojagebruik er voldoet aan de Soy Sourcing Guidelines van FEFAC en welke hoeveelheid voldoet aan de definitie van deforestation-free.

België behoort naast Noorwegen en Nederland tot de 3 koplopers.  Bij deze 3 landen voldoet het volledig binnenlands gebruik van soja aan de FEFAC Soy Sourcing Guidelines en is met andere woorden duurzaam.  Volgens het rapport zou in de Belgische diervoedersector slechts 64% van het binnelands gebruik afgedekt worden door certificaten die ook voldoen aan het criterium "deforestation-free".  100% van de certificaten aangekocht door BFA voldoet aan dit criterium.  Echter, IDH kon niet nagaan of de hoeveelheid soja die wordt geïmporteerd ook voldoet aan dit criterium.  Deze 64% is dus een onderschatting...  

Raadpleeg het volledige verslag hier.

02/06/2020

Publicatie risico-evaluatietool diervoeders

Het uitvoeren van een risico-evaluatie bij vaststelling van residuen van pesticiden in diervoeders wordt een stuk gemakkelijker.
Het FAVV publiceerde immers een berekeningstool die op basis van het aanvullen van enkele basisgegevens reeds een indicatie van het risico voor mens en dier oplevert.
De tool werd in samenwerking met o.a. BFA ontwikkeld.
U kunt de tool via onderstaande link consulteren:


Enkele opmerkingen bij het gebruik van de tool:

  • Indien u geen diercategorie specifieert, zal de berekening gebaseerd zijn op de gegevens voor vleeskippen (o.w. van de grootte voederopname t.o.v. het lichaamsgewicht).
  • De tool geeft een indicatie over potentiële risico’s voor mens en dier. Deze informatie staat los van het al dan niet conform zijn van een voeder.
  • Het resultaat van de tool is indicatief. Het evalueren van bijkomende informatie uit diersoort specifieke studies kan mogelijk aanleiding geven tot andere conclusies.

Indien u bijkomende informatie m.b.t. de werking van de tool zou wensen, kunt u steeds bij BFA terecht.
06/04/2020

BFA Team staat voor u klaar

Beste leden,

In het kader van de huidige COVID-19 Coronavirus maatregelen, blijft voor BFA de veiligheid en het welzijn van haar personeel en haar leden een topprioriteit.

Daarom hebben we besloten vergaderingen via elektronische weg te houden (bvb. skype) en niet-essentiële vergaderingen uit te stellen. Het BFA Team blijft echter paraat voor al uw vragen en opmerkingen.

Het centrale telefoonnummer zal doorgeschakeld worden naar één van onze collega’s en indien u één van onze adviseurs wenst te spreken dan kunt u rechtstreeks bij hen terecht via mail of telefoon.

Ter herinnering:

  • Katrien D’hooghe: Directeur: katrien@bfa.be of 0473 98 00 57
  • Evelien Mortaignie: Beleidsadviseur agro-economie, voedselveiligheid, bemonsteringsplannen en analyses: evelien@bfa.be of 0470 46 53 38
  • Elien Van Stichel: Beleidsadviseur diervoeding, nutritie, export, diervoederwetgeving: elien@bfa.be of 0494 04 10 85
  • Laurien Van Heupen: Beleidsadviseur diervoeding en kwaliteitssystemen: laurien@bfa.be of 0498 36 63 42


Voor een volledig overzicht van wie welke dossiers beheert, verwijzen we u graag door naar onze Team-pagina op de website.

17/03/2020

XXIX FEFAC Congress - Boodschap van BFA en FEFAC

FEFAC en BFA bevestigen allebei dat de veiligheid en gezondheid van onze gasten, sprekers, sponsors, personeel en partners onze topprioriteit is en blijft. Het is daarom belangrijk om onze volle aandacht te vestigen op de recente ontwikkelingen in verband met de wereldwijde verspreiding van het COVID-19 Corona-virus. Wij volgen de Belgische Federale Overheid regulatie en zullen momenteel de “sociale afstand” promoten. We blijven ook de situatie op de voet volgen en houden iedereen op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Op basis van het huidig advies, handhaven we het XXIX FEFAC Congres. We houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen.


Gezien de huidige situatie hebben we ook besloten om de “early bird”-tarieven voor de inschrijvingen van het XXIX FEFAC Congres en de Algemene Vergadering van BFA te verlengen tot 3 april. Indien u zich wenst in te schrijven, dan kan dat op onze website www.feedfuture.be/fefaccongress2020.

 

 

13/03/2020

BFA komt op voor het bestaan van het Amazon Soy Moratorium

Op 24 juli 2006 werd op initiatief van de Braziliaanse soja-industrie het Amazon Soy Moratorium opgericht. Het Moratorium heeft tot doel om de ontbossing in dit belangrijk ecosysteem terug te dringen en heeft tot 2018 zijn doel bewezen. Sinds echter president Bolsonaro aan de macht is, dreigt het ontstaan van het moratorium stopgezet te worden. Om dit tegen te gaan, werd op initiatief van TESCO, de grootste retailer van het Verenigd Koninkrijk, een open brief opgesteld ter verdediging van het Amazon soy Moratorium. Ook BFA heeft de brief ondertekend.
09/12/2019

Sectoren bewaken graankwaliteit graanoogst 2019 - Graanoogst 2019: topopbrengsten en goede kwaliteit

Mycotoxines zijn giftige stoffen (toxines) die door schimmels worden geproduceerd en bij haast alle graansoorten voorkomen. Ondanks de bestaande, preventieve maatregelen zijn deze toxines meestal al vóór de oogst aanwezig. Ze worden op het veld gevormd tijdens de groei van het gewas, na de oogst, of tijdens de opslag. Op het veld zijn het vooral factoren zoals vochtige weersomstandigheden, rassenkeuze en de bodembewerking die de ontwikkeling van de schimmels en mycotoxines bepalen. Juist daarom nam BFA in haar sectoraal bemonsteringsplan analyses op om het mycotoxinegehalte in granen te meten, en zo eventuele problemen op voorhand te kunnen inschatten.

Het Early Warning Systeem (EWS) is een jaarlijks initiatief van de sector als toevoeging op het uitgebreide sectorale voedselveiligheidsplan. Bedoeling is om zo snel mogelijk na de oogst gegevens te verzamelen en analyseresultaten ter beschikking te stellen aan de graanhandel en graanverbruikers. Dankzij de medewerking van de leden van BFA, Fegra en KVBM werden er voor 2019 in totaal 389 stalen verzameld en geanalyseerd. Volgende granen werden gescreend: tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt.

“Er werden 389 stalen getest, vooral uit eigen land en uit Frankrijk aangevoerde tarwe, gerst en in mindere mate ook andere granen”, legt Katrien D'hooghe, directeur van BFA, uit. “In 2019 werd in 35% van de stalen 1 of meerdere mycotoxines gedecteerd. De resultaten van de vooroogst worden bevestigd, nl. een zeer laag besmettingsrisico, zegt D'hooghe. Ze maakt de kanttekening dat waakzaamheid nodig blijft omdat de mycotoxinelast kan toenemen tijdens de bewaring.

Van de resultaten van deoxynivalenol (DON) ligt 89% lager dan de detectielimiet (de laagste waarde die analytisch kan worden bepaald) van 250ppb. Voor zearalenon (ZEA) ligt 99,2% van de resultaten beneden de detectielimiet. De gehalten aan Aflatoxine B1 lagen allen onder de detectielimiet. Voor Fumonisine B1 en Fumonisine B2 werd de detectielimiet slechts twee maal overschreden. Alle stalen die geanalyseerd werden vertoonden voor de som T-2 en HT-2 een resultaat onder de geldende richtwaarden.

In het gedetailleerde rapport worden de resultaten vergeleken met de geldende normen of aanbevelingen voor feed en food. Dankzij deze monitoring kan niet alleen de bestemming van de granen gerichter bepaald worden (food, feed of biofuel), maar kunnen ook de eindconcentraties van mycotoxines beter worden ingeschat, bijvoorbeeld in het mengvoeder.
Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
- Mevrouw Katrien D’hooghe, Directeur en woordvoerder van BFA
Tel: 32 (0)2 512 09 55 of 32 (0)473 98 00 57
- Mevrouw Elien Van Stichel, Secretaris bij KVBM
Tel: 32 (0)2 751 04 53
- Mevrouw Gisèle Fichefet, Secretaris-generaal en woordvoerster van Fegra
Tel: 32 (0)2 512 15 50


25/10/2019

Website European Livestock Voice gelanceerd

Vandaag, 25 september, lanceert European Livestock Voice hun website: https://meatthefacts.eu/

European Livestock Voice is een multi-stakeholdergroep van gelijkgestemde partners in de voedselketen voor vee, die besloten hebben zich voor het eerst te verenigen om een evenwicht te vinden in het debat over een sector die zo'n essentiële rol speelt in het Europese rijke erfgoed en toekomst. De betrokken verenigingen, die sectoren vertegenwoordigen, variërend van diergezondheid tot diervoeder,  tot fokkerij, veeteelt en boeren, willen het publiek informeren over de maatschappelijke waarde van de veehouderij en haar bijdrage aan mondiale uitdagingen, en bieden een alternatief verhaal.

25/09/2019

Belgische veevoeder- en landbouwsector: vlees van bij ons draagt niet bij aan bosbranden in Amazone

Brussel, 30 augustus 2019 - Verschillende media rapporteren vandaag over het gebruik van soja in diervoeders en de eventuele impact van de Belgische vleessector op ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied. Boerenbond, ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en BFA (Belgian Feed Association) betreuren de eenzijdige en onjuiste berichtgeving, en stellen dat vlees van bij ons onder geen beding bijdraagt noch aan verdere ontbossing, noch aan de huidige bosbranden in het Amazonegebied. Landbouworganisaties en veevoederproducenten pleiten er samen voor om de Fefac Soy Sourcing Guidelines (FFSG), de Europese duurzaamheidsstandaard van FEFAC (European Feed Manufacturer’s Association) in heel Europa bindend te maken. Belgische diervoederproducenten onderschrijven al sinds 2006 het amazone moratorium. Sinds 2018 onderschrijft BFA ook het Cerrado-manifest. 

Een overzicht van de feiten:
  • Belgische producenten van diervoeders gebruiken geen soja van landbouwgronden die na 2006 ontbost werden in Argentinië en Brazilië. Belgisch vlees draagt dus niet bij aan bijkomende ontbossing, noch aan de huidige bosbranden;
  • Het sojaschroot, dat niet geschikt is voor menselijke consumptie, en dat gebruikt wordt bij de productie van veevoeder, is een bijproduct van sojaproducten voor humaan gebruik;
  • Bijproducten van oliehoudende zaden (zoals soja- en koolzaadschroot) maakten in 2017 slechts 22% uit van de grondstoffen verwerkt in mengvoeders, die op hun beurt slechts een deel van de totale voedingspatroon van dieren uitmaken. Runderen eten bijvoorbeeld 75-80% sojavrij ruwvoer (gras, hooi, …)

Belgische vleessector focust al decennia op duurzame import

De sector draagt duurzaamheid hoog in het vaandel, en nam al tal van maatregelen om actief te strijden tegen ontbossing. Ook naar de toekomst toe blijft de hele sector investeren in verduurzaming. Ondanks de extra kost die duurzame grondstoffen met zich meebrengen, investeert de sector van veevoederproducenten al decennia in duurzaamheid. BFA, die 98% van de Belgische mengvoeder vertegenwoordigt, ontwikkelde al in 2009 een duurzame sojastandaard (die volgens onafhankelijk onderzoeksbureau Profundo wereldwijd tot de top vijf behoort) en werkt met duurzame sojacertificaten.


BFA onderzoekt bovendien hoe we nevenstromen uit de voedingsindustrie en de biobrandstofindustrie nog beter kunnen valoriseren, wat beter gebruik van bestaande grondstoffen inhoudt. Momenteel reduceert BFA op die manier jaar na jaar de afhankelijkheid van eiwitten die van buiten de EU geïmporteerd worden. Sinds 2011 daalde de import van soja voor veevoeder al met meer dan 30% door over te schakelen op koolzaadschroot en bijproducten uit de biobrandstofindustrie.

De import van duurzaam geteelde soja blijft belangrijk, een groot deel van de landbouwgrond in België en Europa is enkel geschikt voor grasland, waarmee herkauwers voor de mens onverteerbare plantaardige eiwitten omzetten voor de mens verteerbare dierlijke eiwitten (vlees, melk). De hele voedingssector is bovendien afhankelijk van soja, niet alleen de veehouderij. Je vindt soja ook als ingrediënt in vleesalternatieven, plantaardige vervangers voor melkproducten, gebak, en dergelijke meer.

Na de productie van sojaolie en andere sojaproducten voor humane consumptie blijft een grote hoeveelheid sojaschroot over, dat niet eetbaar is voor mensen. De landbouw- en veevoedersector recycleren dit bijproduct, waardoor ze actief bijdragen aan afvalminimalisatie. Dit is niet enkel zo voor soja, de Belgische diervoederindustrie valoriseert jaarlijks 4 miljoen ton nevenstromen uit de voedingsindustrie.


Impact in de toekomst nog verder inperken


België staat aan de absolute wereldtop op vlak van voedselveiligheid én duurzaamheid, maar met het oog op de toekomst blijft de sector investeren in verduurzaming: BFA onderzoekt samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek) bijvoorbeeld de uitbouw van lokale sojateelt.

Daarnaast onderzoekt BFA de betere valorisatie van nevenstromen uit de voedings- en biobrandstofsectoren, en richtte het Feed Design Lab op in het Nederlandse Wanssum. Deze hypermoderne testfabriek onderzoekt nieuwe manieren om nevenstromen uit de voedings- en biobrandstofindustrieën te valoriseren.


Landbouworganisaties en veevoederproducenten pleiten er ten slotte samen voor om de FEFAC Soy Sourcing Guidelines (FFSG), de Europese duurzaamheidsstandaard van FEFAC (European Feed Manufacturer’s Association) in heel Europa bindend te maken. Soja die gebruikt wordt voor de productie van vlees van bij ons, voldoet hier nu al aan.

******

Over BFA
BFA (Belgian Feed Association), telt ongeveer 160 leden. Samen vertegenwoordigen zij 93% van de nationale productie. De sector stelt 3.700 personen te werk. Met een nationale productie van 7 miljoen ton en een omzet van 4.9 miljard euro is de mengvoederindustrie de belangrijkste toeleverancier van productiemiddelen voor de landbouw.


Over Boerenbond
Boerenbond is de grootste beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in Vlaanderen en Duitstalig België. We werken en pleiten voor een levenskrachtige en duurzame land- en tuinbouw. Met ruim 200 beroepskrachten verzorgen we de belangenbehartiging, vorming en voorlichting, dienstverlening, vertegenwoordiging en samenwerking rond productie, toelevering en afzet.


Over ABS
Begin jaren ’60 werd het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vzw opgericht als onafhankelijk syndicaat voor land- en tuinbouwers. Het ABS profileerde zich langzaam maar zeker van een drukkingsgroep naar een erkende landbouworganisatie en biedt intussen ook officieel erkende naschoolse land- en tuinbouwvorming aan via het Nationaal Agrarisch Centrum (NAC) .Het Adviesbureau van het Algemeen Boerensyndicaat (AABS) vzw werd opgericht om het dienstbetoon aan landbouwers beter te structureren.

De voorbije decennia groeide het ABS uit tot de tweede landbouworganisatie in Vlaanderen en in die hoedanigheid is het heel sterk betrokken bij de beleidsadvisering en besprekingen op Vlaams, Federaal en Europees niveau. Het ABS is in de eerste plaats een syndicaat dat de belangen van haar leden en bij uitbreiding van alle land- en tuinbouwers op ideologisch onafhankelijke en commercieel ongebonden wijze verdedigt. De ABS-rangen staan open voor iedere land- en tuinbouwer die begaan is met de toekomst van zijn bedrijf en voor niet-landbouwers die onze sector een warm hart toedragen.30/08/2019

Belgische veevoedersector reageert: veevoeders dragen niet bij aan bosbranden in Amazonewoud

Het Laatste Nieuws en de Krant van West-Vlaanderen schrijven dinsdag dat “iedereen die biefstuk eet, mee verantwoordelijk is voor het afbranden van het Amazonewoud”. Belgian Feed Association (BFA), de associatie van diervoederproducenten, weerlegt dat. In het kader van de Round Table for Responsible Soy onderschreef BFA in 2006 al het Amazonemoratorium waarbinnen afgesproken werd dat bedrijven vanaf dat moment geen soja meer invoeren die gegroeid werd op percelen die na 2006 ontbost werden in Argentinië en Brazilië. BFA neemt ook tal van maatregelen om de duurzaamheid van diervoeders verder te optimaliseren.  


Belgische veevoedersector strijdt al jaren mee tegen ontbossing 


BFA onderschreef in 2006 al het Amazonemoratorium van de RTRS (Round Table for Responsible Soy). Dat houdt in dat bedrijven vanaf dat moment geen soja meer invoeren die gegroeid werd op percelen in Brazilië en Argentinië die na 2006 ontbost werden. In datzelfde jaar richtte BFA een duurzaamheidsplatform op met drie doelstellingen. De Belgische veevoedersector strijdt binnen dat kader net actief mee tegen de ontbossing.


• Een standaard creëren voor duurzame diervoederstromen in Europa
• Een betere valorisatie van de nevenstromen uit de voedingsindustrie en de biobrandstofindustrie in België
• De afhankelijkheid van de aanvoer van eiwitten van buiten de Europese Unie reduceren

In dit kader werden reeds heel wat concrete realisaties bereikt: BFA ontwikkelde in het kader daarvan een eigen duurzame sojastandaard, die volgens Nederlandse onderzoeksgroep Profundo tot de wereldwijde top vijf behoort. BFA investeert jaarlijks uitvoerig in duurzame sojacertificering en houdt met behulp van auditrapporten over duurzaam gecertificeerde soja de vinger aan de pols.

Bijkomend wordt ook geïnvesteerd in onderzoek: zo werden onderzoeksprojecten opgezet rond lokale sojateelt, betere valorisatie van nevenstromen (vb. vanuit de biofuel industrie, koolzaadschroot, …) en onderzoek naar nieuwe grondstofstromen (algen, zeewieren, insecten, reststromen van groenten- en fruit). Dit heeft reeds geresulteerd in de jaarlijkse valorisatie van 4 miljoen ton nevenstromen uit de lokale voedings- en brandstoffenindustrie (productie van aardappelen, zuivel, bloem, olie, koolzaadschroot en biobrandstof) met een reductie van het gebruik van sojaschroot tot gevolg.


Blijvende verbintenis naar verduurzaming
België staat al aan de absolute wereldtop op vlak van voedselveiligheid en duurzaamheid, maar toch wil de voedersector blijven inzetten op verduurzaming. BFA heeft het gebruik van soja voor 30% vervangen door onder andere koolzaadschroot (350.000 ton op jaarbasis). Toch blijft de import van duurzaam geteelde soja belangrijk: een groot deel van de landbouwgrond in België is enkel geschikt voor grasland, en op die manier wordt de hoeveelheid afval ingeperkt.
De associatie richtte ook het Feed Design Lab op in het Nederlandse Wanssum, een onderzoek- en educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming in de diervoersector. De hypermoderne testfabriek onderzoekt nieuwe manieren om nevenstromen uit de voedings- en biobrandstofindustrie te valoriseren.
BFA neemt ook de coördinatie waar van het Europese FEFAC congres 2020 in Antwerpen die de prioriteiten voor de Europese diervoederindustrie voor de volgende 10 jaar (2020-2030) moet vastleggen.

29/08/2019

BFA-leden op lijst ‘Responsible Sourcing Declaration and Signatory’

Sinds mei 2019 kunnen diervoederbedrijven op de website van het International Trade Centre (ITC) aangeven dat zij actie ondernemen om duurzame soja aan te kopen welke voldoet aan de FEFAC Soy Sourcing Guidelines. Aangezien België gekozen heeft voor een collectieve aankoop, werden alle BFA-leden in de lijst opgenomen. De volledige lijst kan hier teruggevonden worden.   
26/08/2019

Save the date – XXIX FEFAC Congress – “Towards climate-neutral feed and livestock production in Europe”

De Belgische en Europese verenigingen van diervoederfabrikanten (BFA en FEFAC) kondigen aan dat het XXIX FEFAC-congres op 3-5 juni 2020 in Antwerpen (België) zal doorgaan.
Het hoofddoel van dit congres is het presenteren en ondertekenen van een gezamenlijk Europees duurzaamheidscharter van de diervoederindustrie, met aandacht voor topprioriteiten en tastbare verbintenissen om de duurzaamheid van onze industrie te verbeteren in lijn met de FEFAC Vision 2030.
BFA en FEFAC verwachten ongeveer 500 high-level afgevaardigden uit alle EU-28-lidstaten, buurlanden, ketenpartnerorganisaties en maatschappelijke organisaties.
Details van het congresprogramma worden momenteel gefinaliseerd.
.

01/08/2019

Draagt veehouderij netto bij aan de menselijke eiwitvoorziening?

Niet alle eiwitten die dieren opeten, zijn direct consumeerbaar door de mens. In de discussie omtrent duurzaamheid van dierlijke productie is het belangrijk hiermee rekening te houden.
Daarom heeft BFA aan ILVO een onderzoeksopdracht toegekend. Ook Boerenbond en ABS participeren in deze studie. In het project wordt de netto bijdrage van de Belgische veehouderij aan de eiwitvoorziening voor de mens geëvalueerd.
De eetbare netto eiwitefficiëntie zal zowel bepaald worden voor varkens (diercategorie vleesvarkens), voor pluimvee (diercategorieën leghennen en vleeskippen), als voor rundvee (diercategorieën melkvee en vleesvee).
De resultaten worden verwacht tegen eind 2019.

29/07/2019

BFA in top 5 met mv-soja standaard in Profundo studie

Het onderzoeks- en adviesbureau Profundo publiceerde in juni 2019 een studie waarin 17 verschillende duurzaamheidsstandaarden vergeleken worden. Ook de BFA-standaard werd mee onder de loep genomen. 

Tijdens de vergelijking werd de nadruk gelegd op het vermijden van ontbossing en conversie van natuurrijke gebieden bij sojaproductie. De BFA-standaard werd positief geëvalueerd en behoort tot de top 5 van de geëvalueerde duurzaamheidsstandaarden. Een mooi resultaat! De volledige studie kan u hier raadplegen.  

01/07/2019

BFA publiceert economische nota Afrikaanse varkenspest

BFA heeft, in samenwerking met Febev, een economische nota uitgewerkt die duidelijk de impact van de Afrikaanse varkenspest op de Belgische varkenssector aantoont.
U kan de economische nota hier terugvinden:


26/02/2019

I&R registratie pluimvee: 1 beslagnummer per stal

BFA heeft vernomen dat er op het terrein verwarring ontstaan is omtrent de invoering van het nieuwe KB Identificatie en Registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen.

Het FAVV is echter heel stellig: de nieuwe wetgeving is van kracht sinds 1 januari 2019.
BFA herhaalt daarom dat per stal één beslagnummer noodzakelijk is.

Dit is zeer belangrijk: de pluimveehouder kan enkel beroep doen op het InterventieFonds Salmonella (IFS) voor positieve stallen. Beslist de pluimveehouder om meerdere stallen onder één beslagnummer te houden, loopt de pluimveehouder dus een aanzienlijk financieel risico.

Op het moment dat één van de stallen positief is voor Salmonella, zal het FAVV het hele beslag als Salmonella-positief bestempelen.

Het IFS zal echter enkel een vergoeding uitkeren voor de positieve stal!

21/01/2019

Diervoedersector viert 10 jaar mycotoxinecontroles - Rapport 2018: uitzonderlijke droogte zorgt voor weinig mycotoxines in granen

Brussel – Het mycotoxinegehalte in de graanoogst ligt dit jaar opnieuw laag. Voor het tiende jaar op rij voert BFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een doelgerichte monitoring uit naar de aanwezigheid van mycotoxinen in granen onmiddellijk na de oogst (Early Warning). Opnieuw mocht BFA rekenen op de steun van zowel haar leden, als van KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders) en Synagra (de beroepsvereniging van graanhandelaars). 

Klik hier voor het volledige persbericht

08/10/2018

AMCRA - Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België in 2017

Sinds de ondertekening van het antibioticaconvenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica stellen de partners jaarlijks hun activiteiten en realisaties voor, die gebundeld worden in een rapport. Dit rapport bevat een samenvatting van de voornaamste activiteiten en realisaties door de verschillende actoren met betrekking tot het bereiken van een antibioticareductie in 2017 in de diergeneeskunde evenals de verkoopresultaten van veterinaire antibiotica en de evolutie van de resistentie van bacteriën tegen antibiotica in 2017.

Klik hier voor de activiteiten en realisaties – antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België

Klik hier voor het BelVet-SAC rapport

27/06/2018

Deelnemers derde Jongerencongres debatteren over precisievoeding

Na de succesvolle edities van de afgelopen twee jaar, organiseerden de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Belgian Feed Association (BFA) en Feed Design Lab (FDL) op donderdagmiddag 7 juni 2018 opnieuw een zeer geslaagd en interactief jongerencongres.  

Klik hier voor het volledige persbericht

08/06/2018

Uitnodiging Jongerencongres 'Levert personalized feeding iets op voor de diervoedersector?' d.d. 7 juni 2018

Op donderdag 7 juni 2018 organiseren de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Belgian Feed Association (BFA) en Feed Design Lab (FDL) alweer het 3e Jongerencongres! Geïnteresseerd en jonger dan 40 jaar? Aanmelden is mogelijk via het registratieformulier op de website van BFA. 

 

04/05/2018

60% minder antibiotica in dierenvoeders: Belgische mengvoedersector pioniert en toont de weg

Tijdens BFA’s Algemene Vergadering van 26 april bevestigt de voorzitter Frank Decadt de steengoede resultaten m.b.t. de reductie in het gebruik van antibiotica in de mengvoeders en onderstreept het cruciaal belang van het autocontrolesysteem geïmplementeerd door de fabrikanten om de voedselveiligheid te garanderen.

Lees hier het volledige persbericht

26/04/2018

OPEN BRIEF - AUTOCONTROLE IN DE VOEDSELKETEN WERKT: DUIZENDEN BEDRIJVEN INVESTEREN ELKE DAG IN VOEDSELVEILIGHEID

Vanaf de oprichting van het Voedselagentschap FAVV in 2000 hebben duizenden operatoren  bedrijvig in de voedselketen zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid.

Meer dan 34 sectoren hebben een autocontrolegids laten valideren door het FAVV.

Lees hier de volledige open brief.

13/03/2018

Mengvoedersector realiseert doelstelling: reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!

Binnen de antibioticaproblematiek voor de volledige dierlijke productie heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association, ziet dat de extra inspanningen die werden geleverd (bijkomende maatregelen) hun vruchten afgeworpen hebben: het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011. OBJECTIEF GEHAALD!

Lees het volledige persbericht hier

21/02/2018

Persberichten

Klik hier om de persberichten te raadplegen die BFA heeft gepubliceerd.

Verklaringen

Lees hier de verklaringen die BFA heeft gepubliceerd.

Updates

De recente website aanpassingen kan u hier nalezen.

Interessante links

Meer weten over onze sector? Hier hebben we enkele interessante links verzameld.