Handboek Stofexplosieveiligheidsdocument

Volgens de ATEX-richtlijn, die de preventie van stofexplosies wettelijk regelt, is elke mengvoederfabrikant verplicht zijn bedrijf onder te verdelen in zones naargelang de risico’s op stofexplosies. Bovendien moeten alle machines een analyse ondergaan in functie van stofexplosie en arbeidsveiligheid.

De implementatie van deze ATEX-ricthlijn is in veel mengvoederbedrijven niet vanzelfsprekend. Daarom heeft BFA een handboek stofexplosieveiligheidsdocument uitgewerkt (zie publicaties) dat in 2012 werd geactualiseerd om de leden nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

ERM Studie

De studie van het extern risico van stofexplosie blijkt een belangrijk item bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Verschillende bedrijven in de mengvoedersector die een omgevingsvergunningsaanvraag (of vernieuwingsaanvraag) hebben ingediend, werden geconfronteerd met de vraag om het extern risico van stofexplosie voor hun bedrijf gedetailleerd in te schatten.

De autoriteiten vroegen om dit te berekenen rekening houdend met de verschillende reductiemaatregelen tegen stofexplosie die het bedrijf genomen had en/ of plande.

BFA heeft bijgevolg een consultant aangesproken om deze eis op sectoraal vlak aan te pakken. Zo werd in 2010 een model (GEX) opgesteld waarmee het extern risico eenvoudig kan worden berekend. De opmaak van dit model gebeurde niet alleen op basis van literatuurstudie, maar eveneens met behulp van de dataset die BFA via een enquête onder haar leden bekwam.  

In 2021 werd de handleiding aan een update onderworpen. Op technisch vlak hadden er zich immers ontwikkelingen voorgedaan die het extern risico kunnen verminderen. De BFA-werkgroep stofexplosie bracht samen met veiligheidsrapporteringsdeskundige Bart Huybrechts deze nieuwe technische maatregelen in kaart. De geactualiseerde handleiding is sinds mei 2022 te koop.

Zowel leden als niet leden kunnen gebruik maken van de online berekeningstool. Toegang wordt verleend na het aankopen van het handboek (zie publicaties). De procedure en handleiding van deze berekeningstool vindt u hieronder terug, samen met een opsomming van de voordelen ervan.

 Voordelen
 Handleiding

Het bedrijf kan ervoor kiezen om de berekening van het extern risico zelf uit te voeren of beroep te doen op een externe consultant. Indien het bedrijf er voor kiest om zelf de berekening uit te voeren dan worden zij hierbij bijgestaan door BFA. 

STAP 1: opleiding waarbij de achterliggende theorie van het GEX-programma wordt uitgelegd en waarbij een inleiding wordt gegeven voor het gebruik van de tool zelf. Vervolgens kan de fabrikant ermee aan de slag

STAP 2: begeleidingssessie van zodra de fabrikant een stap verder staat met het invullen van de tool. BFA-leden krijgen dan niet alleen advies, maar kunnen op dat ogenblik ook al hun vragen stellen.

STAP 3: de studie wordt volledig afgerond en een laatste keer voorgelegd in een tweede begeleidingssessie. Deze sessie worden gratis aangeboden door BFA vanaf de aankoop van de GEX-tool.

Indien het bedrijf ervoor kiest op een extern bureau de bereking te laten uitvoeren dan kan BFA gegevens doorgeven van enkele ervaren adviesbureaus.

Aangezien de tool erkend werd door de Vlaamse overheid is het niet meer noodzakelijk om tijdens het uitvoeren van de studie beroep te doen op een erkend veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige). Enkel ter validatie van het resultaat dient de VR-deskundige tussen te komen.

 

GGO

Lees hier meer over GGO's.

Convenanten

Energie

Hier komt u te weten hoe BFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Milieuproblematiek

Lees ook zeker meer over de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.