Welkom bij BFA - Belgian Feed Association

De Belgian Feed Association, heeft als missie de belangen van haar leden te behartigen en te streven naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame diervoederproductie.

De 143 leden van BFA (kern- en diervoederfabrikanten) vertegenwoordigen zo’n 95% van de nationale productie. Mengvoederfabrikanten maken gebruik van hoogwaardige voedermiddelen en valoriseren jaarlijks rond de 3,4 miljoen ton bijproducten van o.a. de voedings- en biobrandstofindustrie die anders op de afvalberg zouden terechtkomen.26/11/2021

Besmetting vogelgriep 
net over Franse grans

Ophokplicht en extra maatregelen
bij uitladen van kracht!

Meer info op onze pagina vogelgriepANALYSES

Klik hier om rechtstreeks toegang te krijgen tot de analyseaanvragen. De analyseresultaten kunt u via deze rechtstreeks link raadplegen.

Hebt u een specifieke vraag over analyses? Contacteer ons team via analyses@bfa.be.