Beste leden,

In het kader van de huidige COVID-19 Coronavirus maatregelen, blijft voor BFA de veiligheid en het welzijn van haar personeel en haar leden een topprioriteit.

Daarom hebben we besloten vergaderingen via elektronische weg te houden (bvb. skype) en niet-essentiële vergaderingen uit te stellen. Het BFA Team blijft echter paraat voor al uw vragen en opmerkingen.

Het centrale telefoonnummer zal doorgeschakeld worden naar één van onze collega’s en indien u één van onze adviseurs wenst te spreken dan kunt u rechtstreeks bij hen terecht via mail of telefoon.

Ter herinnering:

  • Katrien D’hooghe: Directeur: katrienbfabe of 0473 98 00 57
  • Evelien Mortaignie: Beleidsadviseur voedselveiligheid, bemonsteringsplannen & analyses: evelienbfabe of 0470 46 53 38
  • Elien Van Stichel: Beleidsdviseur diervoeding, nutritie, export & diervoederwetgeving: elienbfabe of 0494 04 10 85
  • Laurien Van Heupen: Beleidsadviseur diervoeding & kwaliteitssystemen: laurienbfabe of 0498 36 63 42


Voor een volledig overzicht van wie welke dossiers beheert, verwijzen we u graag door naar onze Team-pagina op de website.

Welkom bij BFA - Belgian Feed Association

De Belgian Feed Association, het voormalige BEMEFA, heeft als missie de belangen van haar leden te behartigen en te streven naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame diervoederproductie. De 160 leden van BFA (kern- en mengvoeder-fabrikanten) vertegenwoordigen zo’n 98% van de nationale productie.

Mengvoederfabrikanten maken gebruik van hoogwaardige voedermiddelen en valoriseren jaarlijks rond de 3,5 miljoen ton bijproducten van o.a. de voedings- en biofuelindustrie die anders op de afvalberg zouden terechtkomen.

Onze sector maakt deel uit van de agrovoedingskolom, wat betekent dat ook de kwaliteit van melk, vlees en eieren bepaald wordt door de mengvoeders.

De basiskwaliteit van het voeder wordt dan weer bepaald door het kwaliteits- en controlesysteem FCA (Feed Chain Alliance - voorheen GMP) binnen elke schakel van de voedermiddelenkolom, bestaande uit leveranciers van voedermiddelen, handelaren, transporteurs en mengvoederfabrikanten.Download de banner hierCOVID-19 CORONAVIRUS - Lees de laatste ontwikkelingen op deze pagina.XXIX FEFAC Congress - Boodschap van BFA en FEFAC 


Gezien de huidige omstandigheden herbekijken we het XXIX Congres op 24 & 25 september 2020Het zal doorgaan maar in aangepaste vorm.

Meer info vanaf 15 augustus op www.feedfuture.be/fefaccongress2020 ANALYSES

Klik hier om rechtstreeks toegang te krijgen tot de analyseaanvragen. De analyseresultaten kunt u via deze rechtstreeks link raadplegen.

Hebt u een specifieke vraag over analyses? Contacteer ons team via analyses@bfa.be.