Privacy Policy

Algemene informatie

Wij zijn BFA VZW(Belgian Feed Association).

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook gekend als General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, staan wij u graag te woord. U kan hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:

Naam: D'hooghe
Voornaam: Katrien
Adres: Gasthuisstraat 29, 1000 Brussel
E-mail: info@bfa.be
Tel: 02/512.09.55

U kan een antwoord verwachten op uw vragen of opmerkingen binnen de 30 dagen na de ontvangst van uw vraag per mail of schrijven. Voor kleinere vragen kan u ons steeds telefonisch contacteren.

Mogen wij u vragen om bij grotere vragen of aanvragen om bepaalde informatie te krijgen, deze schriftelijk aan ons over te maken per brief of per e-mail. Dit om de verwerking van uw aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Mocht u niet tevreden zijn over onze communicatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om ons rechtstreeks in te lichten, zodat wij alsnog uw probleem kunnen verhelpen. Indien u wenst kan u altijd overgaan tot het overmaken van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hun contactgegevens zijn de volgende:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

https://www.privacycommission.be/nl
contactapdgbabe

Klik hier om ons privacybeleid te bekijken 

 

 

Email disclaimer


De informatie in onze e-mails is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie ze is gericht, en anderen die gemachtigd zijn om ze te ontvangen. Het kan vertrouwelijke of wettelijk bevoorrechte informatie bevatten. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, gelieve er nota van te nemen dat elke openbaarmaking, kopie, verspreiding of andere actie met betrekking tot de inhoud van deze informatie strikt verboden is en onwettig kan zijn. Indien u een bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons dan onmiddellijk te verwittigen door de e-mail te beantwoorden en hem uit uw systeem te verwijderen. BFA vzw staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de in deze mededeling vervatte informatie, noch voor vertraging bij de ontvangst ervan.