WAT DOET BFA?

BFA treedt niet enkel op als spreekbuis voor de diervoedersector, wij bieden onze leden de nodige ondersteuning door actief te zijn op verschillende gebieden die verband houden met onze sector:

  • Duurzaamheid & klimaat
  • Milieu
  • Voedselveiligheid & kwaliteit
  • Diergezondheid
  • Diervoedingsbeleid
  • Export

"We willen een duurzame toekomst creëren voor mens, dier en milieu. De groeiende wereldbevolking voeden met gezond, kwalitatief en betaalbaar voedsel."


Wat willen we bereiken?

BFA werkt aan gerichte en structurele oplossingen voor de uitdagingen waarmee de diervoedersector wordt geconfronteerd. We begeleiden, adviseren en helpen onze leden in hun transitie naar een duurzame toekomst. 


Structuur

Hier leest u meer over de structuur van BFA.

Werkgroepen

De werkgroepen van BFA behandelen thema's die de diervoedersector aanbelangen, hier vindt u het overzicht.

Contact

Contact opnemen met BFA kan u hier.