Spoelcharges

 Bij het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen of een gemedicineerd voormengsel dient een fabrikant beheersmaatregelen toe te passen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwerkingseigenschappen van de gebruikte producten. De installatie-eigen versleping zal immers aan de hand van een vermenigvuldigingsfactor gecorrigeerd worden, om alzo de daadwerkelijke versleping te bekomen.

Om het aantal charges te berekenen, kan u gebruik maken van een Excel spreadsheet, opgesteld door BFA (versie 8, 12/12/2013).

Dit zijn de te doorlopen stappen:
   1) "Kies product" (toevoegingsmiddel / gemedicineerd voormengsel) in de “dropdown menu”. Indien niet opgenomen, kies “andere”
   2) "Vul in"
         Actieve stof (ppb)
         Tolerantie (ppb)
          Installatie-eigen versleping (%)
   3) "Lees aantal charges": geeft aan hoeveel charges er minimaal vereist zijn om (gegeven de dosis actieve stof en installatie-eigen versleping) beneden de
        tolerantie te komen voor het desbetreffende voeder.

 

Convenanten
Elektronisch voorschrift
Fijndoseersysteem
Feed Design Lab

Geïnteresseerd in het elektronisch voorschrift? Hier komt u er meer over te weten.

Informatie over het fijndoseersysteem vindt u hier.

Lees meer over het Feed Design Lab onder deze rubriek.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |