Driesporenbeleid

Bij de evaluatie van het MAP in 1998 stelde de overheid een driesporenbeleid voor om de mestoverschotten weg te werken: 
    • aanpak aan de bron (via afbouw veestapel en voedertechnische maatregelen, i.e. laag-nutriëntenconvenant): wegwerken van 25% van het mestoverschot 
     oordeelkundige bemesting: wegwerken van 25% van het mestoverschot
      mestverwerking: wegwerken van 50% van het mestoverschot

 

Convenant voor Laagnutriëntenvoeders

Met de aanpak aan de bron als eerste pijler is het de bedoeling om via nutriëntenarme voeders de uitscheiding van mineralen in het milieu fors te doen verminderen. Reeds in 1995 ondertekende BFA een laagfosforconvenant voor varkens- en pluimveevoeders met het toenmalige Ministerie van Landbouw. In 2003 werd de Mestbank (Vlaams Gewest) bevoegd voor de controle op de naleving.

In 2007 kwam het laageiwitvoederconvenant erbij, om samen het convenant laagnutriëntenvoeders te vormen. Dit laagnutriëntenconvenant werd ondertekent door BFA, het Vlaams Gewest en de Vereniging voor Zelfmengers. Omdat de laatste jaren er minder dan 1% van de veehouders nog gebruik maakte van de convenantcijfers voor de mestuitscheidingscijfers en voor het alternatief van de ‘regressierechten’ kiest, werd door de mestbank beslist om vanaf 2021 niet verder te gaan met het laagnutriëntenconvenant. Het laagnutriëntenconvenant houdt echter meer in dan enkel de link met de convenantcijfers. Het is eveneens een milieuengagement van de diervoedersector, opgenomen in het BFA-duurzaamheidscharter.

Vanaf 2021 zal BFA het laagnutriëntenconvenant onder eigen beheer verderzetten. Het analysesysteem blijft bestaan (https://bfa.be/BFA_BMP_Convenant_Laagnutrienten) en het BFA-secretariaat neemt de evaluatie van de analyseresultaten op het einde van het jaar over van de mestbank. De uitsluiting wordt geschrapt omdat we willen dat er zoveel mogelijk voeders volgens de normen van het convenant geproduceerd worden. Extra stalen voor het komende jaar kunnen nog wel opgelegd worden indien uit de evaluatie blijkt dat er tijdens het jaar een norm overschreden werd. Daarnaast is het voor alle BFA-leden ook een verplichting om hieraan deel te nemen. Het volledige convenant vindt u hier.

 

BMP Laagnutriënten

Attesten 2020

 Attest convenant 2020

 

Sectoraal Preventieplan verpakkingen

Geïnteresseerd in het Sectoraal Preventieplan verpakkingen? Klik dan hier.