Sectoraal Preventieplan Verpakkingen

Sinds 1998 geeft BFA haar leden de gelegenheid deel te nemen aan het Sectoraal Preventieplan Verpakkingen. De mengvoederbedrijven kunnen via het sectoraal plan van BFA voldoen aan hun verplichting een preventieplan met betrekking tot verpakkingsreductie voor te leggen. Het opstellen van dit plan kan uiteraard ook op individuele basis gebeuren. Leden van BFA kunnen driejaarlijks aangeven of zij plichtig zijn en of zij (gratis) willen deelnemen aan het sectoraal plan.

Als gevolg van een wetswijziging werd de drempel voor deelname aan het preventieplan in 2009 opgetrokken naar 100 ton verpakkingen bestemd voor de Belgische markt (eerder was dit 10 ton). Meer uitleg hieromtrent kunt u terugvinden op www.ivcie.be.

Het huidige Preventieplan Verpakkingen loopt van juli 2019 tot en met juni 2022. 

 De IVCIE (Interregionale VerpakkingsCommissIE) heeft een brochure uitgegeven met als titel "Uw verpakkingen, Uw verantwoordelijkheid". Hierin vindt u bijkomende informatie over het Preventieplan verpakkingen, alsook een overzicht van de wettelijke verplichtingen.
 

 

Laag-nutriëntenconvenant

De details van het Laag-nutriëntenconvenant kan u hier vinden.