International quality systems

Quality plays an important role in our sector, just like food safety. Through the years, several agreements have been reached with national quality systems. The collaboration with GMP+ is one of them. Here, you can find an overview.

 

FEFAC - European Feed Manufacturers Federation

FEFAC is de European Feed Manufacturers’Federation.

BFA maakt deel uit van de Raad van Bestuur, maar is ook actief in heel wat werkgroepen. Zo zijn er bv. het Director’s College, het Feed Safety Management Committee, het Sustainability Committee, het Premix Committee, het Industrial Compound Feed Committee, de taskforce biosecurity, de taskforce African Swine Fever,….

FEFAC is een belangrijke internationale partner: naast wetgeving wordt immers ook het maatschappelijk debat steeds meer Europees gestuurd. 

QS - Qualität und Sicherheit

Dit Duitse ketenbewakingssysteem werd in 2002 in het leven geroepen. Aangezien Duitsland een belangrijk exportland is voor mengvoeders en grondstoffen, werd in 2004 geijverd voor een uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen QS, BFA en OVOCOM. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd, zodat Belgische mengvoederfabrikanten aan QS-bedrijven kunnen leveren zonder bijkomende audit.

Om als FCA-gecertificeerde onderneming diervoeders aan een QS-gecertificeerde onderneming te leveren, dient u geregistreerd te zijn in de QS databank. Let op: deze verplichting geldt ook voor FCA-gecertificeerde transporteurs die producten vervoeren in opdracht van een FCA-gecertificeerde onderneming! 

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure in het QS-systeem vindt u hier. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@q-s.de. De aanvullende overeenkomst (ENG) vindt u hier

GMP+ International

GMP+ International is de Nederlands eigenaar en beheerder van certificatieschema's voor diervoeder.

Als beheerder van de nationale bemonsteringsplannen voor de Belgische diervoederindustrie, wisselen BFA en GMP+ International jaarlijks monitoringsresultaten uit met elkaar.

Tussen OVOCOM en GMP+ International werd ook een uitwisselbaarheidsovereenkomst gesloten.NZO - Nederlandse ZuivelOrganisatie

Per 1 januari 2016 verlangen zuivelondernemingen in Nederland van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoer afnemen van bedrijven die aan volgende eisen voldoen:

- Met alle relevante activiteiten aangesloten zijn bij Securefeed (daarmee ook beschikken over het GMP+ FSA (voedselveiligheid certificaat of gelijkwaardig) of gelijkwaardig systeem (bijv. FCA Standard).

- Beschikken over het GMP+ FRA M103 certificaat (verantwoorde soja) of gelijkwaardig.

- Over een productaansprakelijkheidsverzekering beschikken die voldoet aan de gestelde eisen. Meldt u aan bij BFA voor een toetsingsprocedure.

Indien diervoerbedrijven aan alle drie de eisen voldoen kunnen zij zich melden bij toetsingavbgmailcom voor plaatsing op de Witte Lijst. Raadpleeg hier de Witte lijst van Diervoederbedrijven. 

KAT - Duits kwaliteitssysteem voor eieren

In Duitsland wordt een specifiek kwaliteitssysteem voor eieren gehanteerd, namelijk Verein für kotrollierte alternative Tierhaltungsformen of kortweg KAT.

Om te kunnen voldoen aan de KAT-vereisten, moeten deelnemende fabrikanten de KAT gids volgen en een bijhorende verificatie audit laten uitvoeren op het bedrijf. Vanaf 2021 is het mogelijk om als KAT-fabrikant deel te nemen aan het KAT-luik binnen het sectoraal bemonsteringsplan. Zo voldoet men ook aan het vereiste bemonsteringsschema van KAT voor eindvoeders.

Hier vindt u een overzicht van deelnemers (diervoederfabrikanten) aan het KAT-systeem. 

Specifications

More information about the specifications drawn up by BFA, can be read here

Export

BFA would like to help you with your export files, look here for more information. 

Assurances

If your interested in the assurances provided by BFA, you can click here