International quality systems

Quality plays an important role in our sector, just like food safety. Through the years, several agreements have been reached with national quality systems. The collaboration with GMP+ is one of them. Here, you can find an overview.

 

FEFAC – European Feed Manufactures Federation

The European guide for the safety of animal feed (EFMC – European Feed Manufacturers Code) was approved in 2007. The European Permanent Committee concluded that the guide was a part of the new European regulation, ‘EU Feed Hygiene’ and more specifically the obligations concerning traceability and hazard analyses of feed materials. More information can be found on the website of FEFAC.

 

GMP+

BFA en GMP+ wisselen jaarljiks de monitoringresultaten met elkaar uit.

De uitwisselbaarheidsovereenkomst met GMP+ International werd opnieuw onderhandeld en verlengd. Deze overeenkomst bevat specifieke voorwaarden, zoals bvb. de verplichte implementatie van onaangekondigde audits in het FSA-schema van GMP+. Daarnaast werden nog verschillende uit te voeren actiepunten gedefinieerd, gekoppeld aan een concreet actieplan.

Daarnaast werken OVOCOM, AIC, QS en GMP+ International verder aan een harmonisatie van de bestaande inkoopvoorwaarden.

Meer info over GMP+ vindt u via deze link.

 

KAT - Association for Controlled Alternative Animal Husbandry

In June 2012, BFA signed an exchangeability agreement with KAT, the German quality system for eggs. This agreement contains among others; the frequency of the audits, the exchangeability of the analysis results and the requirements for the KAT-certification. Important to know is that an evaluation happens every year between both parties. Do visit www.was-steht-auf-dem-ei.de/en/home/ to learn more about KAT.

 

Mutual Agreement BFA & KAT
Interchangeability agreement BFA - KAT (update May 2016)
Interchangeability agreement BFA - KAT (update May 2016) Track changes

 List of companies that are certified by KAT
 List of KAT participants

Certificat
 

 

QS – German control system Qualität und Sicherheit

This German chain guarding system was established in 2002. QS, BFA and OVOCOM aimed at an exchangeability agreement in 2004, as Germany is an important exporting country for compound feed and raw materials. This agreement is prolonged every year, so that Belgian compound manufacturers can deliver to QS-companies without a supplementary audit.

To be able to deliver animal feed as a GMP-certified company to a QS-certified company, you have to be registered in the QS database. Beware, this obligation also applies to GMP-certified transporters who transport their products by order of a GMP-certified company.

Procedure to apply to the QS-system. You can also contact Lisa Krämer (lisakraemerqsde) or Simone Hoogen (simonehoogenqsde).
The use of additives and premixtures in the QS system (also available in German)
 QS-guidelines about product specific marking / labelling to help companies in labelling their goods in the right way (In German)

 

Robuust

Robuust, een initiatief van Keten Duurzaam Rundvlees (KDR), is het nieuwe kwaliteitsmerk voor rundvlees in Nederland.

Op 13/04/2017 bereikte BFA een akkoord met KDR, en werd een uitwisselbaarheidsovereenkomst ondertekend door beide partijen. De lijst van Belgische leveranciers werd hierin opgenomen (bijlage 1).

Raadpleeg het kwaliteitshandboek Robuust. Bezoek de website van KDR/Robuust voor meer info. 

 

NZO - Nederlandse ZuivelOrganisatie


 
Per 1 januari 2016 verlangen zuivelondernemingen in Nederland van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoer afnemen van bedrijven die aan volgende eisen voldoen:
 
  • Met alle relevante activiteiten aangesloten bij Securefeed (daarmee ook beschikken over het GMP+ FSA (voedselveiligheid certificaat of gelijkwaardig) of gelijkwaardig systeem (bvb FCA Standard). 
  • Beschikken over het GMP+ FRA M103 certificaat (verantwoorde soja) of gelijkwaardig. 
  • Beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan gestelde eisen. Melden bij BFA voor toetsingsprocedure (infobfabe).


Indien diervoerbedrijven aan alle drie de eisen voldoen kunnen zij zich melden bij toetsingavbgmailcom voor plaatsing op de Witte Lijst.

Raadpleeg de Witte Lijst Diervoederbedrijven.

 

Cahiers des charges

Les informations relatives aux cahiers des charges établis par la BFA sont disponibles ici.

Exportation

La BFA est là aussi pour vous aider dans les dossiers d'exportation. Découvrez ici plus de détails.

Assurances

Vous voulez en savoir plus sur les assurances de la BFA? Alors rendez-vous sous cette rubrique.