Wie doet wat?

 

  

Yvan Dejaegher  Directeur-Generaal

Yvan is sinds 1988 werkzaam bij BFA. Als Directeur-generaal staat hij in voor het sociale, financieel en personeelsbeleid. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor crisiscommunicatie, internationale onderhandelingen, kwaliteitssystemen, verzekeringspolissen,... Yvan treedt op als woordvoerder en vertegenwoordigt BFA in ondermeer OVOCOM, Fefac, Grondstoffenfonds, FAVV, Belpork, Fonds Landbouw & Visserij, Unizo, Vilt, IFSA, Mestbank, Vegaplan en nog veel meer.

 

Katrien D'hooghe  Adjunct Directeur

Katrien D’hooghe startte op 2 januari 2018 als adjunct directeur bij BFA. Katrien zal haar verdiepen in de verschillende domeinen waar BFA actief in is: Milieu & Duurzaamheid & Arbeidsveiligheid; Statistieken & Analyse & Kwaliteit; Diervoederwetgeving & Export & Dienstverlening; Voedselveiligheid & crisismanagement.  Katrien zal tevens een aantal projecten begeleiden: het uitstippelen van een communicatiestrategie op middellange termijn, Project2Seas op poten zetten, het vastgoedproject begeleiden, BFA Academy uit de grond stampen, BFA wordt 75 jaar in 2019.

 
Annick De Smedt - Executive assistant
 

Annick De Smedt is van start gegaan in januari 2018 bij BFA als management assistant ter vervanging van Hilde. Zij neemt het agendabeheer voor haar rekening en is eveneens de persoon achter ons algemeen infoadres. 

Annick is eveneens de eerste persoon die u aan de lijn krijgt wanneer u ons belt. Daarnaast is Annick ook de logistieke draaischijf binnen BFA.


contact: info bfa be
 

Karen Kerckhofs – Beleidsadviseur Voedselveiligheid, Kwaliteit en Crisismanagement

Karen maakt sinds augustus 2006 deel uit van het BFA-team. Aanvankelijk nam Karen de communicatie op zich waarna ze in 2013 verantwoordelijk werd voor voedselveiligheid, waaronder de verschillende bemonsteringsplannen van BFA (voedermiddelen, additieven, petfood, ...). Karen coördineert de risicoanalyses (werkgroep HACCP) en is eveneens het aanspreekpunt voor het crisismanagement. Daarnaast vertegenwoordigt Karen BFA bij het FAVV, Fefac, VNA, enz.

 

Eline Overvoorde  Beleidsmedewerker Voedselveiligheid & Analyses 

In maart 2008 is Eline aan de slag gegaan bij BFA. Eline staat in voor de praktische opvolging van de ingeplande analyses in het kader van de diverse bemonsteringsplannen en convenanten van BFA. Zij voert de analyseresultaten in het online systeem in en kijkt na of de resultaten voldoen aan de gestelde normen. Verder kunnen de leden bij haar terecht voor vragen omtrent het versturen van de stalen, de interpretatie van analyseresultaten en andere praktische vragen over de bemonsteringsplannen. Ten slotte staat Eline ook in voor de opvolging van de planning (herinneringen, aanpassingen, …) en maakt zij samen met Karen de kwartaaloverzichten klaar voor rapportage naar andere instanties toe (FAVV, Ovocom, …).

contact: analyses@bfa.be

 

 

Liesbeth Verheyen – Beleidsadviseur Milieu, Duurzaamheid en Kwaliteit

Liesbeth heeft BFA’s technisch team in december 2012 versterkt en sindsdien zet ze zich steevast in voor de dossiers rond milieu en duurzaamheid. Liesbeth zal u alles weten te vertellen over stofexplosie, het preventieplan verpakkingen en de mestproblematiek (MAP, mestverwerking, enz.). Tevens volgt zij de dossiers op rond arbeidsveiligheid, energie en het platform maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen. BFA wordt door Liesbeth vertegenwoordigd in VCM, SALV, OVAM, de Mestbank, het Fonds Landbouw en Visserij en nog veel meer.

 

Evelien Mortaignie – Beleidsadviseur agro-economie 

In september 2018 vervoegde Evelien het BFA-team. Evelien zal als Beleidsadviseur Agro-Economie Joachim Vrancx opvolgen. Zo zal ze de statistische verwerking van gegevens (productie, prijzen,….) in goede banen leiden. Evelien verwerkt ook de bemonsteringsplannen Lastenboek Plantaardig, Laag-nutriëntenvoeder convenant en Zink. Ook staat zij in voor de pluimveedossiers (vb. Interventiefonds Salmonella, VEPEK, Belplume, …). Uiteindelijk  behartigt ze het dossier gemedicineerde voeders (benchmark, elektronisch voorschrift, fijn doseersysteem, enz.).

 

Elien Van Stichel – Adviseur diervoedingsbeleid, Export & Dienstverlening

Elien is aan de slag bij BFA sinds november 2017. Zij is verantwoordelijk voor de dossiers export, dierengezondheid, de diervoederwetgeving en gemedicineerde voeders. Elien vertegenwoordigt BFA voor deze dossiers bij het FAVV. Ten slotte neemt ze ook het secretariaat waar voor KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders).

 

Griet Van Asschot – Beleidsmedewerker Communicatie

Griet is het team van BFA komen versterken in februari 2017. Zij zorgt voor de communicatie van BFA, waaronder de uitwerking van de nieuwsbrieven (BFActs en BFActs Analysis), de persberichten en het websitebeheer. Verder staat Griet ook achter de organisatie van evenementen zoals de Algemene Vergadering en de redactie van het jaarverslag. Griet vertegenwoordigt BFA in verschillende communicatiewerkgroepen (VILT, Vegaplan, AMCRA, ...).

contact: communication bfa be

 


 
 

Els Symons  Management Assistant

Els maakt sinds oktober 2017 deel uit van het BFA-team. Ze coordineert het vertaalwerk binnen BFA. Als management assistant focust Els op een degelijke ondersteuning van de technische medewerkers. Ze behandelt verder de organisatie van alle opleidingen en studiereizen en zorgt eveneens voor de administratieve opvolging van Europese projecten.

contact: translation bfa be

   

 

 
Hoe ons bereiken

Een wegbeschrijving naar BFA is hier te raadplegen.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |