Wie doet wat?

 

  

Yvan Dejaegher  Adviseur-Generaal

Yvan is sinds 1988 werkzaam bij BFA. Jarenlang stond Yvan aan het hoofd van BFA. Nu staat hij BFA bij als adviseur-generaal en hij vertegenwoorddigt BFA in ondermeer het ketenoverleg, AMCRA, Belpork, FEFAC, het FAVV,... Daarnaast neemt hij ook het hele antibioticadossier op zich.

 

 

Katrien D'hooghe  Directeur

Katrien D’hooghe startte op 2 januari 2018 bij BFA. Aanvankelijk startte ze als adjunct-directeur maar sinds 1 mei 2019 neemt ze het vaandel over van Yvan Dejaegher als directeur. Als directeur staat zij in voor het sociale-, financieel, en personeelsbeleid. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor crisiscommunicatie, internationale onderhandelingen, het voorbereiden van de verhuis van BFA kantoren in 2020, communicatie, pluimveedossiers, ... Katrien treedt op als woordvoerster en vertegenwoordigt BFA in ondermeer OVOCOM, Belplume, VEPEK en nog veel meer.

 

 
Annick De Smedt - Executive assistant
 

Annick De Smedt is van start gegaan in januari 2018 bij BFA als management assistant. Zij neemt het agendabeheer voor haar rekening en is eveneens de persoon achter ons algemeen infoadres. 

Annick is tevens de eerste persoon die u aan de lijn krijgt wanneer u ons belt. Daarnaast is ze ook de logistieke draaischijf binnen BFA.


contact: infobfabe
 

Karen Kerckhofs – Beleidsadviseur Voedselveiligheid, Kwaliteit en Crisismanagement

Karen maakt sinds augustus 2006 deel uit van het BFA-team. Aanvankelijk nam Karen de communicatie op zich waarna ze in 2013 verantwoordelijk werd voor voedselveiligheid, waaronder de verschillende bemonsteringsplannen van BFA (voedermiddelen, additieven, petfood, ...). Karen coördineert de risicoanalyses (werkgroep HACCP) en is eveneens het aanspreekpunt voor het crisismanagement. Daarnaast vertegenwoordigt Karen BFA bij het FAVV, Fefac, VNA, enz.


 
 

Liesbeth Verheyen – Beleidsadviseur Milieu, Duurzaamheid en Kwaliteit

Liesbeth heeft BFA’s technisch team in december 2012 versterkt en sindsdien zet ze zich steevast in voor de dossiers rond milieu en duurzaamheid. Liesbeth zal u alles weten te vertellen over stofexplosie, het preventieplan verpakkingen en de mestproblematiek (MAP, mestverwerking, enz.). Tevens volgt zij de dossiers op rond arbeidsveiligheid, energie en het platform maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen. BFA wordt door Liesbeth vertegenwoordigd in VCM, SALV, OVAM, de Mestbank, het Fonds Landbouw en Visserij en nog veel meer.

 

Evelien Mortaignie – Beleidsadviseur agro-economie 

In september 2018 vervoegde Evelien het BFA-team. Evelien zal als Beleidsadviseur Agro-Economie Joachim Vrancx opvolgen. Zo zal ze de statistische verwerking van gegevens (productie, prijzen,….) in goede banen leiden. Evelien verwerkt ook de bemonsteringsplannen Lastenboek Plantaardig, Laag-nutriëntenvoeder convenant en Zink. Ook staat zij in voor de pluimveedossiers (vb. Interventiefonds Salmonella, VEPEK, Belplume, …). Uiteindelijk  behartigt ze het dossier gemedicineerde voeders (benchmark, elektronisch voorschrift, fijn doseersysteem, enz.).

 

Elien Van Stichel – Adviseur diervoedingsbeleid, Export & Dienstverlening

Elien is aan de slag bij BFA sinds november 2017. Zij is verantwoordelijk voor de dossiers export, dierengezondheid, de diervoederwetgeving en gemedicineerde voeders. Elien vertegenwoordigt BFA voor deze dossiers bij het FAVV. Laurien Van Heupen – Beleidsadviseur diervoeding en kwaliteitssystemen

Laurien Van Heupen startte op 2 januari in de functie van Beleidsadviseur  diervoeding en kwaliteitssystemen.
Ze zal zich voornamelijk focussen op de dossiers rond AB reductie, dierenwelzijn, kwaliteitslastenboeken, dierziekten, pluimvee, elektronisch voorschrift,..

 

Griet Van Asschot – Beleidsmedewerkster Voedselveiligheid & Analyses

Griet is het team van BFA komen versterken in februari 2017. Thierry Van Noppen – Communicatieverantwoordelijke

Thierry versterkt het team van BFA sinds eind januari 2020.  Hij zorgt voor de communicatie van BFA, waaronder de uitwerking van de nieuwsbrieven (BFActs en BFActs Analysis), de persberichten en het websitebeheer. Verder zet Thierry zich ook mee in voor de organisatie van evenementen zoals de Algemene Vergadering en het XXIX FEFAC Congress op 3-4 juni 2020.   

Contact: communicationbfabeSylvie Bussers – Office Management & Communication Assistant

Sylvie startte begin november 2019 als Office Management & Communication Assistant. Sylvie is Franstalig en heeft jarenlange ervaring in communicatiefuncties. Een meerwaarde voor het BFA-team op gebied van communicatie en administratie.
  

Griet Van Cauwenberge - Management Assistant

Griet komt het BFA secretariaat tijdelijk versterken, totdat het BFA team weer op volle sterkte is. Ze zal zich voornamelijk bezighouden met administratieve ondersteuning. 


   

 

 

Hoe ons bereiken

Een wegbeschrijving naar BFA is hier te raadplegen.