Afrikaanse Varkenspest (AVP)

Sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in België op 13 september 2018, is de economische schade voor de varkenssector zeer groot. BFA heeft, samen met Febev, een economische nota uitgewerkt. Deze nota toont duidelijk de omvang van de economische impact aan. De sector vraagt dan ook dringend bijkomende maatregelen om de opmars van het virus zo snel mogelijk een halt toe te roepen. 

 Analyse economische impact Afrikaanse Varkenspest

 Presentatie van het overleg op het FAVV (dd 14 september 2018)

BFA Protocol Hygiënemaatregelen treedt in werking:

Sinds 17 september 2018 is fase 2 van het Protocol Hygiënemaatregelen voor de Afrikaanse varkenspest  in werking getreden.

BFA vraagt haar leden om de instructies strikt op te volgen, en de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen. 

 

Momenteel betekent dit dat leden die zich verplaatsen vanuit/naar de betrokken zone (zie onderstaande kaart), verzocht worden de maatregelen in het protocol in acht te nemen.

 

Het hoofdprotocol is een leidraad van de te nemen maatregelen met betrekking tot het transport van grondstoffen en diervoeders in het geval van dreiging of crisis.

 

Opgelet: bijkomende maatregelen kunnen van toepassing zijn (cf. Bijlagen – eerste 3 dagen na uitbraak stand still periode!)


 

 BFA’s Hoofdprotocol Hygiënemaatregelen 

Onderstaande bijlagen zijn enkel van toepassing indien er transport gebeurt van/naar toezichtsgebied indien fase 2 (dreiging = wilde everzwijnen besmet) en over heel België indien fase 3 (crisis = varkensbedrijf besmet)


 
Bijlage 1: Hygiënemaatregelen bij levering voeder in geval van Afrikaanse varkenspest: uitrustingen

 Bijlage 2: Algemene regels voor de levering van  diervoeders aan landbouwbedrijven bij Afrikaanse varkenspest

 Bijlage 3: Voorbeeldregister van een vervoerder

 Bijlage 4: Specifieke maatregelen gebonden aan de AVP-case

 Bijlage 5: Voorbeeldverklaring reiniging en ontsmetting

 Bijlage 6: Lijst van tank cleaning stations bij Afrikaanse varkenspest

 Bijlage 7: Bestemming vrachtwagens

  MB van 22/05/2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest


Interactieve kaarten

Onderstaande links geven toegang tot detailkaarten waarop de zones aangeduid staan. Op basis van straten en andere details kan er makkelijk opgezocht worden of de percelen in de zones liggen.

- The different zones following the Commission Implementing Decision (EU) 2019/100 of the 22/01/2019

- European zoning in Belgium


More details about the measures are available on African swine fever.