Crisisdraaiboek

In het kader van de voedselveiligheid wordt elke operator in de voedselketen, waar de mengvoedersector integraal deel van uitmaakt, verondersteld regelmatig controles uit te voeren op de binnenkomende grondstoffen en op de af te leveren eindproducten, zijnde de mengvoeders. Deze controles gebeuren steeds refererend naar een norm die ofwel wettelijk is vastgelegd ofwel vastgelegd wordt door normen die sectorieel afgesproken worden in een kwaliteitsbenadering.

BFA heeft voor leden dan ook een crisisdraaiboek opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van de maatregelen die getroffen moeten worden indien een wettelijke norm wordt overschreden. Dit document kan u hier raadplegen.

 

Opendeurdag op het mengvoederbedrijf: hoe begin je eraan?

Elke mengvoederfabrikant is als het ware een ambassadeur van zijn sector.

Belangrijke boodschappen dienen door de BFA-leden meegedragen te worden en hiervoor bestaan verschillende kanalen en middelen om u daarbij te helpen. Zo kan een boodschap heel duidelijk en efficiënt worden overgebracht door bijvoorbeeld een opendeurdag te organiseren.

Als bedrijf mik je op (een) bepaalde doelgroep(en): klanten, omwonenden, beleidsmakers en opinieleiders,… Een opendeurdag is dan ook de gelegenheid bij uitstek om de bezoekers te tonen wat er zich binnen de muren van een mengvoederfabriek afspeelt. Het initiatief getuigt van openheid, en aan de hand van het directe contact met de bezoeker zal uw communicatie geloofwaardiger overkomen.

Maar de organisatie van een opendeurdag is echter niet te onderschatten. Daarom heeft BFA een draaiboek 'Opendeurdag Mengvoederbedrijf' opgesteld dat door haar leden als hulpmiddel gebruikt kan worden om niets uit het oog te verliezen.

We wensen u alvast veel plezier bij het organiseren van uw event!
 

BFActs

Wenst u de Beme.Flash te raadplegen? Klik dan hier.

Jaarverslagen

De (statistische) jaarverslagen van BFA kan u hier terugvinden.

Markt/Prijzen

Informatie over de markt(prijzen) kan u hier terugvinden.

V&A

Hier vindt u een overzicht van de verschillende V&A's op onze website.