Feed Design Lab

 

 

 

 

Het Feed Design Lab (FDL) is een Nederlands onafhankelijk innovatiecentrum in de dierlijke keten, van plantaardig tot dierlijk eiwit.

Hun focus ligt op volgende kernactiviteiten:

- Verdere ontwikkeling van de proeffabriek (Living Lab) met de modernste technologie voor de productie van diervoeders, eveneens gebaseerd op nieuwe grondstoffen en nieuwe product/markt/keten-concepten. De proeffabriek kan ingezet worden voor technologische testen, productie van test- en proefvoeders en demonstraties.

- Organisatie van trainingen en opleidingen rond diervoederproductie en (proces)technologie in diervoeding.

- Ontwikkeling van projecten die bijdragen aan de doelstelling om tot een duurzaam, dierlijke eiwitketen te komen. De focus ligt hierbij op het gebruik van nieuwe grondstoffen en technologie, maar ook op gezondheid. 

 

  

 

Convenanten

Elektronisch voorschrift

Geïnteresseerd in het elektronisch voorschrift? Hier komt u er meer over te weten.

Fijndoseersysteem

Informatie over het fijndoseersysteem vindt u hier.

Spoelcharges

Klik hier om het aantal charges dat mag worden gedaan te berekenen.