GGO

 Kom alles te weten over GGO's in onze fact sheet

 

Is maïs GGO-vrij?

Naar aanleiding van een Frans GGO-onderzoek op maïs, verschenen in september 2012, kregen sommige BFA-leden de vraag van klanten veehouders om aan te tonen dat de maïs in de mengvoeders wel degelijk GGO-vrij is.

Als reactie hierop stelde BFA in naam van de sector een antwoord op dat de leden hier kunnen raadplegen en gebruiken. Het komt er namelijk op neer dat we als mengvoederfabrikant niet kunnen attesteren dat de maïs GGO-vrij is om redenen die eveneens in het document worden toegelicht!
 

Toepassingsgids GGO-regelgeving

 De gids over de reglementering (versie 2) met betrekking tot het gebruik van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) in de agrovoedingsindustrie is bestemd voor alle professionelen uit de agrovoedingsindustrie en behandelt op praktische wijze de verschillende maatregelen die genomen moeten worden om aan de wetgeving te voldoen.

Deze gids is het resultaat van een samenwerking tussen BFA, COMEOS (Belgische Federatie van de Distributie-ondernemingen), FEVIA (Federatie Voedingsindustrie) en de bevoegde Belgische overheidsinstanties (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en FAVV).

Beslissingsboom (augustus 2019)


Aankoop soja non-GM

In 2006 heeft BFA het initiatief genomen om een platform Maatschappelijk Verantwoorde Diervoederstromen op te richten om enerzijds een standaard uit te werken voor duurzame diervoederstromen en anderzijds een actieplan uit te werken om de afhankelijkheid van ingevoerde (niet-Europese) eiwitten te verminderen.

BFA koopt sinds 2009 collectief mv-soja aan. Een deel hiervan is RTRS, het andere deel duurzame soja wordt net zoals RTRS gecertificeerd door onafhankelijke instellingen, maar hoort niet te voldoen aan alle 98 indicatoren. Er werd echter een stappenplan uitgewerkt door BFA waarin progressief de overstap wordt gemaakt van duurzame soja naar RTRS soja. Naast het aantal indicatoren wordt ook de hoeveelheid aangekochte mv-soja opgetrokken. 

Meer weten over de aankoop van duurzame soja in de Belgische mengvoedersector? Raadpleeg dan zeker onze pagina over het platform Maatschappelijk Verantwoorde Diervoederstromen.

 Persbericht: Belgische veevoeder- en landbouwsector: vlees van bij ons draagt niet bij aan bosbranden in Amazone

RTRS 2020 Highlights: BFA in top 10 of RTRS-certificaten

Convenanten

Energie

Hier komt u te weten hoe BFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Stofexplosie

Hier kan u meer informatie over het thema stofexplosie raadplegen.

Milieuproblematiek

Lees ook zeker meer over de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.