GGO

 Kom alles te weten over GGO's in onze fact sheet

 

Toepassingsgids GGO-regelgeving

 De gids over de reglementering (versie 2) met betrekking tot het gebruik van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) in de agrovoedingsindustrie is bestemd voor alle professionelen uit de agrovoedingsindustrie en behandelt op praktische wijze de verschillende maatregelen die genomen moeten worden om aan de wetgeving te voldoen.

Deze gids is het resultaat van een samenwerking tussen BFA, COMEOS (Belgische Federatie van de Distributie-ondernemingen), FEVIA (Federatie Voedingsindustrie) en de bevoegde Belgische overheidsinstanties (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en FAVV).

Beslissingsboom (augustus 2019)


Aankoop soja non-GM

In 2006 heeft BFA het initiatief genomen om een platform Maatschappelijk Verantwoorde Diervoederstromen op te richten om enerzijds een standaard uit te werken voor duurzame diervoederstromen en anderzijds een actieplan uit te werken om de afhankelijkheid van ingevoerde (niet-Europese) eiwitten te verminderen.

BFA koopt sinds 2009 collectief mv-soja aan. Een deel hiervan is RTRS, het andere deel duurzame soja wordt net zoals RTRS gecertificeerd door onafhankelijke instellingen, maar hoort niet te voldoen aan alle RTRS-indicatoren. Er werd echter een stappenplan uitgewerkt door BFA waarin progressief de overstap wordt gemaakt van duurzame soja naar RTRS soja. Naast het aantal indicatoren wordt ook de hoeveelheid aangekochte mv-soja opgetrokken. 

Meer weten over de aankoop van duurzame soja in de Belgische mengvoedersector? Raadpleeg dan zeker onze pagina over Duurzame soja.  


Convenanten

Energie

Hier komt u te weten hoe BFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Stofexplosie

Hier kan u meer informatie over het thema stofexplosie raadplegen.

Milieuproblematiek

Lees ook zeker meer over de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.