Elektronisch Voorschrift

Om het werk van dierenartsen en mengvoederfabrikanten te vergemakkelijken, liet BFA speciale software ontwikkelen door AMS. Met deze software kan men elektronische voorschriften van gemedicineerde voeders versturen via een tablet en/of smartphone. De voordelen van zo'n elektronisch voorschrift t.o.v. een papieren voorschrift zijn duidelijk: het is leesbaarder, sneller en financieel voordeliger. Nog een voordeel is dat de voorschriften automatisch gearchiveerd kunnen worden, en dit zowel bij de dierenarts als bij de mengvoederfabrikanten. 

BFA heeft zelf een machtiging gekregen als verlener van elektronische archiverings- en tijdsregistratiediensten. Deze machtiging kadert binnen het voorschrijven van gemedicineerde voeders onder elektronische vorm via smartphone en/of tablet via de Medicated Feed app. 

Update Medicated Feed app 2022 

Vanaf 28 januari 2022 gaat Verordening 2019/04 in voege. Deze verordening dekt alle belangrijke zaken omtrent productie, handel en gebruik van gemedicineerde voeders. Specifiek voor het nieuwe model van het voorschrift en de voorwaarden m.b.t. de dienstverlening voor het voorschrift, is een nieuw KB Gemedicineerde opgemaakt. Hierdoor zijn een aantal zaken aangepast aan de inhoud van het voorschrift, en is er begin 2022 een update doorgevoerd van de Medicated Feed app, zodat de elektronische voorschriften opgemaakt worden in het nieuwe format.

Op vraag van verschillende gebruikers van de Medicated Feed app, zijn er sinds eind augustus 2022 nog een aantal extra functionaliteiten beschikbaar die het gebruiksgemak van de app zullen vergroten. 

Update Medicated Feed app 2022 (update: 19/08/2022)

Starten met de Medicated Feed app

U wilt als fabrikant of dierenarts van start gaan met het Elektronisch Voorschrift? Hieronder staat stapsgewijs beschreven wat u in orde dient te brengen.

Stap 1

Neem het document praktische informatie door. Hierin vindt u alle informatie over de historiek van het Elektronisch Voorschrift, de voorwaarden voor deelname, enz.

 Praktische informatie (versie 1/1/2022)
 Modaliteiten “LIGHT” abonnement EVS voor dierenartsen (versie 1/1/2022)

Stap 2

Installeer de Medicated Feed BFA app. Hoe u dit kunt doen, leest u in de handleiding. Er is een handleiding specifiek voor fabrikanten en een handleiding specifiek voor dierenartsen.

Let op met het downloaden van de app op verschillende toestellen ivm bijkomende licentiekosten. U leest hierover meer in het document "Praktische informatie".

Apple storeAndroidWindows

 

 Handleiding voor fabrikanten (update 19/08/2022)
 Handleiding voor dierenartsen  (update 19/08/2022)

Stap 3

Vraag een account aan via de app

Stap 4

Vul het document “engagement fabrikant” of “engagement dierenarts” in en stuur het samen met de gevraagde bijlage terug naar e-prescription@bfa.be

 Engagement fabrikanten
 Engagement dierenartsen
 Engagement “LIGHT” abonnement

Stap 5

Na ontvangst van uw accountaanvraag en engagement ontvangt u van BFA een factuur. Gelieve deze factuur zo snel mogelijk te betalen zodat u gebruik kunt maken van de app.

Stap 6

Na ontvangst van uw betaling, krijgt u automatisch een mail toegestuurd door het systeem om te laten weten dat uw account geactiveerd  werd. Hierna kunt u van start gaan. Voor meer details over de werking de Medicated Feed app verwijzen we naar bovenstaande handleiding fabrikant of dierenarts.

Last update: 19/08/2022

 

Deelnemende dierenartsen

De lijst van dierenartsen die gebruik maken van het elektronisch voorschrift kan u opvragen via infobfabe.

 

 

Deelnemende fabrikanten

Hieronder vindt u de lijst van fabrikanten die gebruik maken van het elektronisch voorschrift.

Lijst van deelnemende fabrikanten (update: 19/08/2022)

 

 

Convenanten

Fijndoseersysteem

Informatie over het fijndoseersysteem vindt u hier.

Spoelcharges

Klik hier om het aantal charges dat mag worden gedaan te berekenen.

Feed Design Lab

Lees meer over het Feed Design Lab onder deze rubriek.