Fact Sheet

 

 

Analyse economische impact Afrikaanse varkenspest

BFA heeft, in samenwerking met Febev, een economische nota uitgewerkt die duidelijk de impact van de Afrikaanse varkenspest op de Belgische varkenssector aantoont.
U kan de economische nota hier terugvinden:

 

 

Samenstelling diervoeding

Diervoeders bestaan uit verschillende grondstoffen die we voornamelijk in 3 categorieën kunnen onderverdelen, zijnde (1) de granen (45%), (2) de producten uit de nevenstromen (50%) en dit alles aangevuld met (3) mineralen en vitaminen (5%). Maar hoeveel kilo grondstoffen is er eigenlijk nodig voor de productie van 1 kg varkens-, pluimve-, of nog rundsvlees? Dit leest u in onze fact sheet “Samenstelling diervoeding”.

 

Verantwoord gebruik van gemedicineerde voeders

Binnen de antibioticaproblematiek heeft ook BFA de ambitieuze doelstellingen van AMCRA destijds onderschreven.

Hierin werd o.a. bepaald dat naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders eveneens met 50% moet verminderen tegen 2017. Uiteraard kunnen al deze doelstellingen slechts behaald worden door een nauwe samenwerking binnen de volledige keten.

Daarom heeft BFA nu ook een brochure uitgewerkt die onze leden kunnen gebruiken naar hun klanten veehouders toe. Hierin wordt in een paar eenvoudige stappen uitgelegd hoe gemedicineerde voeders op een verantwoorde manier gebruikt dienen te worden.